Gyproc logo
Ytterväggar från Gyproc

Gyproc produkter för ytterväggar bidrar till poäng i BREEAM gällande Ene 1 - Energianvändning

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
13 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc THERMOnomic är slitsade stålprofiler som är anpassade för Gyproc ytterväggskonstruktioner. Profilerna har ett unikt mönster av utstansade hål som gör att köldbryggor och värmeförluster minimeras.

Syfte

Stimulera till att byggnader utformas så att energibehovet för värme, komfortkyla, varmvattenberedning och fastighetsdrift blir minimalt

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

  1. Antal poäng baseras på procentuell förbättring av byggnadens beräknade energiprestanda (BEPI), i kWh/m2Atemp enligt BBRs definition, förhållande till nuvarande energiregler (CSBEPI).
  2. Energiprestanda (BEPI), det vill säga levererad energi till byggnaden beräknas enligt Tolkning av bedömningskriterier (se manualen).
  3. Antal poäng baseras på procentuell förbättring enligt Tabell 13 som finns i BREEAM-SE manualen under kriteriet för Ene 1.

Redovisningskrav:

  • Beräkning av energianvändning mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc THERMOnomic stålprofiler för ytterväggskonstruktioner är slitsade för att minimera värmeförluster och köldbryggor. THERMOnomic-systemet innehåller produkter för en rad olika konstruktioner, t.ex. finns tvärgående profiler som ger utrymme för extra tjock isolering. Konstruktionstjockleken kan vara från ca 180 mm till ca 400 mm vilket gör det enkelt att uppfylla både dagens och morgondagens krav på energieffektivitet och termisk komfort. Profilerna kompletteras förslagsvis med Glasroc H Storm vindskyddsskiva för säker fuktresistens.

Yttervägg med Gyproc THERMOnomic

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Utifrån gjorda val avseende stomme och fönster kan vi beräkna ljud- och energiprestanda för väggelementet. För att...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier