Gyproc logo
Undertak från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till poäng i BREEAM gällande Wst 1 – Avfallshantering på byggarbetsplats

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc har tjänsten Byggoptimering där hela byggprocessen från projektering till slutanvändning ingår. Vi erbjuder formatsågade gipsskivor och stålprofiler vilket minimerar spill och onödigt arbete på byggplatsen. Vi erbjuder även lägenhetsanpassade buntar med flexibel leverans och big-bags för återhämtning av eventuellt gipsspill från byggarbetsplatser.

Syfte

Stimulera till effektiv resursanvändning genom lämplig hantering av avfall från byggarbetsplatser.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

1. Minst 80 % av befintlig byggnadsstomme (volym) återanvänds utan omfattande förstärkningsarbete eller ändringar.

2. Vid delvis ombyggnad och delvis nybyggnad, utgör återanvänd byggnadsstomme minst 50 % av den slutliga byggnadens volym. Det betyder att en eventuell tillbyggnad, inte kan vara större än den befintliga byggnaden för att kvalificera sig för poäng.

Redovisningskrav:

  • Ritningar och beräkningar mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc Byggoptimering baseras på hela byggprocessen, från planering och projektering till drift och underhåll. Vi erbjuder måttanpassade gipsskivor och stålprofiler som packas på en och samma pall och är  lägenhetsanpassade. Detta för att minimera spill och onödiga tunga lyft på arbetsplatsen. Vi erbjuder flexibel transport och/eller inplastade produkter om dessa måste förvaras utomhus.

Gyproc erbjuder även big-bags för överblivet returgips som vi hämtar upp på byggarbetsplatsen. Eventuell kartong sorteras bort från gipsskivorna innan gipset återgår i produktionen. Detta för att minimera klimatpåverkan av byggmateral och för att förenkla så mycket som möjligt på byggarbetsplatserna.

Gyproc Byggoptimering

 

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Gyproc Retursäck