Gyproc logo
Undertak från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till poäng i BREEAM gällande Hea 9 - Flyktiga organiska föreningar VOC

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyptone akustikundertak har låga emissioner av VOC:er och uppfyller bland andra kraven i finska M1 och danska DICL. Dessutom innehåller Gyptone Activ´Air som reducerar halten av formaldehyd.

Syfte

Stimulera till en hälsosam inomhusmiljö genom att inomhus välja ytskikt och inredningar med låg emission av flyktiga organiska föreningar.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

 1. Färger och lacker har testats mot EN ISO 11890-2:2006 Färg och lack. Bestämning av halt flyktiga komponenter. Gaskromatografisk metod och uppfyller fas II gränsvärden för VOC-innehåll i Annex II i direktivet 2004/42/CE. Alla inomhusfärger i våtrum inomhus ska vara resistenta mot svamp och alger.
 2. Minst fem av de sex produktkategorierna i Tabell 11 (där de är specificerade) har testats och uppfyller relevanta standarder vad gäller halten av flyktiga organiska föreningar (VOC).

Exempel på produktkategorier i Tabell 11 (ska uppnå Formaldehyd E1, testkrav 1):

 • Träpaneler (Spånskiva, Plywood, Massiv träpanel och akustiska paneler etc.)
 • Halvhårda, textil och laminerade golvbeläggningar
 • Innertaksplattor

Kriterier för exemplarisk nivå
Nedan beskrivs de kriterier som ska uppfyllas för en innovationspoäng för denna BREEAM-indikator:

 1. Poängen för Hea 9 ska ha erhållits
 2. Alla produktkategorier nedan (där de är specificerade) har testats och uppfyller relevanta standarder för halter av flyktiga organiska föreningar (VOC).

Redovisningskrav:
För varje använd produkt finns ett formellt dokument eller kopior av tillverkarens dokumentation som visar:

 • Standarder som produkten är testad efter
 • VOC-utsläpp som uppnås
 • VOC-utsläppen uppfyller kravnivåerna.
  Etc.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Gyptone akustikundertak finns i flertalet olika utformanden och samtliga innehåller Activ´Air som är en patenterad teknologi som bryter ner formaldehyd till ofarliga ämnen.

Activ'Air-teknologins verkningsgrad är testad genom mätningar som utförts vid Eurofins ackrediterade testlaboratorium. Testerna har utförts i en kontrollerad testmiljö och visar att Activ'Air bryter ned upp till 70% av formaldehyden.

Gyptone Activ'Air

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier