Gyproc logo
Undertak från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till poäng i BREEAM gällande Hea 13 - Ljudmiljö

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc systemlösningar för undertak möter alla kraven som ställs i BBR och SS25268:2007, Svensk standard för ljudklassning av lokaler, skolor och liknande.

Syfte

Säkerställa att ljudmiljön i byggnaden uppfyller lämplig nivå efter dess ändamål.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

En poäng

  1. Alla akustiska parametrar uppfyller ljudklass C enligt SS 25268:2007
  2. Före färdigställande ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig för att säkerställa att kraven uppfylls i alla relevanta utrymmen. Om kraven inte är uppfyllda, ska erforderliga åtgärder genomföras före överlämnandet.

Två poäng

  1. Alla akustiska parametrar uppfyller ljudklass B enligt SS 25268:2007
  2.  Före färdigställande ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig för att säkerställa att kraven uppfylls i alla relevanta utrymmen. Om kraven inte är uppfyllda, ska erforderliga åtgärder genomföras före överlämnandet.

Redovisningskrav:

Kopia av specifikation eller ljudsakkunnigs bedömningar av att:

  • Erforderliga ljudklass enligt standarden är uppfylld inklusive erforderliga redovisningar av beräkningar och mätningar mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc erbjuder systemlösningar för undertak som möter de krav som ställs i BBR. Vårt akustikundertak Gyptone finns i flera olika utföranden. När takpanelerna monteras på GK-systemet med de tillhörande vibrationsdämpande GK-beslagen så optimeras ljudisoleringen i låg-, mellan- och högfrekvensområdena. Upphängningen är enkel att montera i skensystemet utan användning av skruvar.

Gyptone akustikundertak finns i flere olika utföranden