Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers hantering av bulkat material bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Wst 1 - Avfallshantering på byggarbetsplatsen.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Weber levererar bulkmaterial i slutna silo/bulksystem utan emballage vilket minimerar avfallet. Storsäck kan i vissa fall användas och minimerar avfallet jämfört med 25kg förpackningar.

Syfte

Stimulera till effektiv resursanvändning genom lämplig hantering av avfall från byggarbetsplatser.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

1. Minst 80 % av befintlig byggnadsstomme (volym) återanvänds utan omfattande förstärkningsarbete eller ändringar.

2. Vid delvis ombyggnad och delvis nybyggnad, utgör återanvänd byggnadsstomme minst 50 % av den slutliga byggnadens volym. Det betyder att en eventuell tillbyggnad, inte kan vara större än den befintliga byggnaden för att kvalificera sig för poäng.

Redovisningskrav:

  • Ritningar och beräkningar mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber levererar bulkmaterial i slutna silo/bulksystem utan emballage vilket minimerar avfallet. Storsäck kan i vissa fall användas och minimerar avfallet jämfört med 25 kg förpackningar. Åtgångstal finns angivna i produktbladen för att underlätta åtgångsberäkningar.