Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Serporoc från Weber är ett tjockputssystem med lång livslängd och väl utprovade egenskaper.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

P-märkt Serporoc har verifierats hos RISE för att klara de tuffaste miljöerna. Samtliga komponenter i systemet är åldersverifierade för minst 25 år.

Syfte

Stimulera till att skydda utsatta delar på ett tillfredsställande sätt både utom- och inomhus för att begränsa behovet av att ersätta material till ett minimum.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

  1. Områden i och runt byggnaden som trafikeras av fordon, vagnar och gående identifieras.
  2. Lämpliga skyddsåtgärder specificerats som förhindrar skador på grund av trafik på sårbara delar av byggnaden. Åtgärderna ska omfatta, men inte nödvändigtvis begränsas till:
    a. Skydd mot konsekvenser av mycket gångtrafik i huvudentréer, allmänna utrymmen och i passager (korridorer, hissar, trappor, dörrar etc.).
    b. Skydd mot fordonstrafik/vagnar som rör sig inomhus inom 1 m från invändiga byggnadsdelar i lager, leveransutrymmen, korridorer och kök.
    c. Skydda mot, eller förhindra påkörning med fordon som parkeras och manövreras inom 1 m från utvändig byggnadsfasad på parkeringsplatser, och inom 2 m på alla leveransplatser.

Redovisningskrav:

  • Specifikation och/eller projekteringshandlingar som bekräftar: Specificerade hållbarhets- och skyddsåtgärder mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Our contribution

Med en P-Märkt Serporoc erhålls ett isolerat tjockputssystem som kräver minemalt med underhåll. Varje enskild komponent är verifierad för minst 25 år.