Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers isolering som används i Webers isolerade fasadsystem bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Mat 6 - Isolering.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Isoleringens värmeledningsförmåga och densitet beror på val av putssystem och kan hittas i respektive produktblad. Webers glasull innehåller ca 70 % återvunnet hushållsglas. Tack vare att mer än 50% är återvunnet material räcker det med ISO-14000 certifiering för tillverkning*.

*Isoleringen får nivå 3 (tier 3) enligt BREEAM.

Syfte

Stimulera till användning av termisk isolering med låg miljöpåverkan i förhållande till de termiska egenskaper, och som köps in på ett ansvarsfullt sätt.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

1. All ny isolering i följande byggnadselement ska bedömas:

  • Ytterväggar
  • Grundkonstruktion
  • Yttertak
  • Installationssystem

Första poängen

2. Betyg i Green Guide för termiska isoleringsmaterial ska bestämmas. Betyg för termisk isolering finns på: www.thegreenguide.org.uk

3. Isoleringsindex för byggnadens isolering är 2 eller högre.

4. Isoleringsindex beräknas med Mat 6 Insulation Index Calculator Tool i BREEAM-assessorns beräkningsverktyg.
För varje typ av termisk isolering i relevanta byggnadselement beräknas det volymviktade termiska motståndet på följande sätt:
a.Isoleringsarea (m2) * tjocklek (m)/värmeledningsförmåga (W/m,K)
ELLER
b. Total isoleringsvolym (m3)/värmeledningsförmåga (W/m,K)

*Volymviktad termisk isolering för varje isoleringsmaterial multipliceras därefter med relevant betyg i Green Guide enligt Tabell 23 (se BREEAM-manualen under Mat 6).

Andra poängen

5. Minst 80 % av den termiska isoleringen i byggnadselementen i punkt 1, ska vara ansvarsfullt anskaffat. Det vill säga varje isoleringsprodukt ska vara certifierad enligt nivå 1, 2 eller 3, i Mat 5.

Redovisningskrav: Teknisk information från tillverkare som styrker  isoleringens tjocklek och värmeledningsförmåga mm.

 

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Webers isolering får betyg A alternativt B i Green Guide for Specification, välj följande elementnummer;

Therm 321, elementnummer 815320011 Therm 398, elementnummer 815320012
Therm 371 Premium, elementnummer 915320059

Isoleringens värmeledningsförmåga och densitet beror på val av putssystem och kan hittas i respektive produktblad. Webers glasull innehåller ca 70 % återvunnet hushållsglas. Tack vare att mer än 50% är återvunnet material räcker det med ISO-14000 certifiering för tillverkning*.

*Isoleringen får nivå 3 (tier 3) enligt BREEAM.