Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers produktutveckling för att minimera miljöpåverkan bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Mat 5 - Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Weber är certifierat enligt ISO 14001 för tillverkning och jobbar ständigt med utveckling av produkter för att minimera miljöpåverkan.

Syfte

Stimulera till inköp av material till viktiga byggnadselement som är ansvarsfullt tillverkat och utvunnet.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

Bedömning av nybyggnad och större ombyggnad

 1. Upp till tre poäng kan erhållas om det finns bevis för att 80 % av relevanta material (se listan nedan) i vart och ett av följande byggnadselement, är anskaffade på ett ansvarsfullt sätt: 
  a. Byggnadsstomme
  b. Grund
  c. Mellanbjälklag
  d. Yttertak
  e. Ytterväggar
  f. Innerväggar
  g. Fundament/grundkonstruktion
  h. Trappa

Relevanta material

 • Mursten (inklusive tegel, klinker och andra keramiska)
 • Hartsbaserade material och metallkeramiska kompositer, inklusive glasfiberförstärkt plast och polymerputs
 • Betong (inklusive platsgjuten och prefabricerad, betongblock, keramik, murbruk, cementbaserad puts osv)
 • Glas
 • Plast och gummi (inklusive takmembran av EPDM, TPO, PVC och VET inklusive polymerputs)
 • Metaller (stål, aluminium etc)
 • Natursten, byggnadssten och skiffer
 • Trävirke, träkomposit och träpaneler (inklusive limträ, plywood, OSB, MDF, spånskivor och cementbundna spånskivor)
 • Gipsskivor och gips
 • Bituminösa material, såsom taktäckningsmembran och asfalt
 • Andra mineralbaserade material, inklusive fibercement och kalciumsilikat
 • Produkter med återvunnet material

*Observera att isoleringsmaterial, infästningar, lim och tillsatser undantas från bedömning.

2. Varje relevant material bedöms utifrån den certifieringsnivå och omfattning som materialleverantör eller tillverkare har uppnått (se ytterligare information; Tabell 21 och Tabell 22 i BREEAM manualen).

3. Använd verktyget för ansvarsfulla inköp och följ beräkningsmetoden som redovisas i Ytterligare information för bestämning av antalet erhållna poäng.

4. Eventuellt icke-certifierat trävirke som används och som kommer från godkänd producent, ingår inte i CITES-listan (se definition för trävirke avverkat på lagligt sätt).

Bedömning av endast inredning

 1. 1. Upp till två poäng kan erhållas om bevis presenteras på att 80 % av relevanta material (se listan nedan), i följande inredningselement, är inköpta på ett ansvarsfullt sätt:
  a. Trappor
  b. Fönster
  c. Utvändiga och invändiga dörrar
  d. Golvlister
  e. Panel
  f. Inventarier
  g. Lister
  h. All annan betydande användning

Relevanta material

 • Mursten (inklusive tegel, klinker och annan keramik)
 • Hartsbaserade material och metallkeramiska kompositer, inklusive glasfiberförstärkt plast och polymerputs
 • Betong (inklusive platsgjuten och prefabricerad, betongblock, keramik, murbruk, cementbaserad puts osv)
 • Glas
 • Plast och gummi (inklusive takmembran av EPDM, TPO, PVC och VET inklusive polymerputs)
 • Metaller (stål, aluminium etc)
 • Natursten, byggnadssten och skiffer
 • Trävirke, träkomposit och träpaneler (inklusive limträ, plywood, OSB, MDF, spånskivor och cementbundna spånskivor)
 • Gipsskivor och gips
 • Bituminösa material, såsom taktäckningsmembran och asfalt
 • Andra mineralbaserade material, inklusive fibercement och kalciumsilikat
 • Produkter med återvunnet material

2. För varje relevant material bedöms den certifieringsnivå och -omfattning som materialleverantör eller tillverkare har uppnått (se ytterligare information; Tabell 21 och Tabell 22 i BREEAM-manualen).

3. Verktyget för ansvarsfulla inköp används, och den beräkningsmetoden följs som redovisas i Ytterligare information för bestämning av antalet erhållna poäng.

4. Eventuellt icke-certifierat trävirke som används och som kommer från godkänd producent, ingår inte i CITES-listan (se definition för trävirke som är avverkat på lagligt sätt).

Kriterier för exemplarisk nivå

Nedan beskrivs exemplariska nivåerna för en innovationspoäng i denna BREEAM-indikator:

 1. Om, förutom ovan nämnda kriterier, 95 % av de material som ingår i relevanta byggnadselement, har köpts in på ett ansvarsfullt sätt.

Redovisningskrav:

 • Detaljer om det specificerade materialet.
 • Spårbarhetsnummer (CoC)och/eller BES6001 och/eller EMS-certifikat (EMAS/ISO14001) mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Weber är certifierat enligt ISO-14001 för tillverkning och jobbar ständigt med utveckling av produkter för att minimera miljöpåverkan.