Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers system för renovering av tidigare putsade fasader bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Mat 3 - Återanvändning av fasader.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Med Webers putssystem kan det räcka med att renovera en befintlig fasad istället för att riva och bygga upp en ny.

Syfte

Stimulera till återanvändning av befintliga fasader från platsen

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

  1. Minst 50 % av byggnadens totala fasad (area) är återanvänd.
  2. Minst 80 % av återanvänd fasad (vikt) består av material återanvänt från platsen.

Redovisningskrav:

  • Beräkningar som visar andel i % av fasaden som utgörs av material från platsen mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

 

Vårt bidrag till kriteriet

Webers Rotsystem bygger på att ett nytt stålnät hängs utanpå befintlig puts för att säkerställa förankringen mot stommen. Därefter kompletteras fasaden med ett nytt putsskikt för att få tillbaka funktionen av den befintliga väggen. Detta gör att det blir mindre arbete och en väsentlig mindre mängd avfall än om den befintliga fasaden skulle rivits ner.