Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers P-märkta fasadsystem bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Man 15 - Fuktsäkerhet.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Serporoc-systemet är testat och godkänt av RISE och uppfyller kraven på fuktsäkerhet enligt BBR. Serporoc-fasader kan P-märkas om arbetet utförs av en certifierad entreprenör och tredjepartsgranskas av RISE.

Syfte

Förhindra framtida fuktproblem genom metodisk hantering av fuktsäkerhet under projektering och byggande.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

Första poängen

  1. Byggnaden utformas, planeras, projekteras och byggs enligt BBR Kap 6:5, det vill säga fuktkritiska konstruktioner identifieras och dokumenteras, kontrollplaner upprättas och genomförandet dokumenteras.
  2. Aktuella relevanta branschregler följs, till exempel Säker vatteninstallation.
  3. I fuktsäkerhetsarbetet används Bygga F eller motsvarande.
  4. Mätning av fukt i betong utförs enligt riktlinjerna från RBK (Rådet för Byggkompetens).

Andra poängen

  1. Första poängen har uppnåtts.
  2. En diplomerad fuktsakkunnig (byggherrens expert) anlitas och en fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens expert) har utsetts.

Redovisningskrav:

  • Fuktsäkerhetsdokumentation som visar hantering av fuktfrågor etc.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Fasadsystemet Serporoc har genomgått ett omfattande verifieringsarbete hos RISE där samtliga komponenter har ålderverifierats för 25 år. Systemet har testats i klimatkammare och klarar även de tuffast tänkbara förutsättningarna. Utförs arbetet av en certifierad entreprenör och tredjepartsgranskas av RISE så kan fasaden P-märkas. Weber lämnar då även 10 års funktionsgaranti.