Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers produkter och system inom Puts- och murbruk bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Ene 6 - Klimatskalets energiprestanda och lufttäthet.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Serporoc Premium består av puts på en högpresterande glasull med lambda 0,032 W/m²K vilket ger ett stort bidrag till klimatskalets energiprestanda.

Syfte

Stimulera till att åtgärder vidtas som minimerar värmeförluster och luftläckage genom klimatskalet.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

Designåtgärder

I byggnader med lager/verksamhetsområde och/eller utrymme/lastbrygga för varuleverans med fordon har alla designåtgärder nedan specificerats eller installerats för att minimera värmeförluster och luftläckage genom klimatskärmen i behandlade/klimatiserade utrymmen.

Prestandamätning i färdig byggnad

  1. Utöver ovanstående tryckprovas klimatskalets lufttäthet enligt SS-EN 13829. Luftläckaget får vara högst 0,4 l/s,Aomm2, vid 50 Pa. Aom är byggnadens omslutningsyta enligt definition i BBR. För att upptäcka eventuellt oönskat luftläckage genom klimatskalet, oönskade köldbryggor och brister i värmeisolering, genomförs en omfattande termografering av byggnadens klimatskal enligt SS-EN 13187.
  2. Eventuella identifierade brister rättas till och därefter genomförs en efterkontroll för att bekräfta att kriterierna är uppfyllda.
  3. Om integrerade fryslager finns, ska dessa testats och tas i drift enligt kriterierna för kylförvaring i BREEAM-indikator Man 1 (detta betyder inte att poäng i BREEAM-indikator Man 1 har erhållits).

 

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Serporoc Premium består av puts på mineralull. Isoleringen har ett lågt lambdavärde och monteras heltäckande vilket minimerar köldbryggor och bidrar stort till väggens energiprestanda. Systemet monteras med en isolertjocklek från 30 mm upp till över 200 mm.