Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers isolerade putssystem bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet
Ene 1 - Energianvändning.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
13 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Med ett isolerat fasadsystem från Weber får fasaden en heltäckande isolering som minimerar köldbryggor vid t.ex. bjälklag.

Syfte

Stimulera till att byggnader utformas så att energibehovet för värme, komfortkyla, varmvattenberedning och fastighetsdrift blir minimalt

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

  1. Antal poäng baseras på procentuell förbättring av byggnadens beräknade energiprestanda (BEPI), i kWh/m2Atemp enligt BBRs definition, förhållande till nuvarande energiregler (CSBEPI).
  2. Energiprestanda (BEPI), det vill säga levererad energi till byggnaden beräknas enligt Tolkning av bedömningskriterier (se manualen).
  3. Antal poäng baseras på procentuell förbättring enligt Tabell 13 som finns i BREEAM-SE manualen under kriteriet för Ene 1.

Redovisningskrav:

  • Beräkning av energianvändning mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen

Vårt bidrag till kriteriet

Weber Serporoc eller Serporoc Premium är isolerade putssystem där isoleringen monteras på befintlig stomme. Isolering finns från 30 mm upp till över 200 mm och ger ytterväggen bra energiprestanda med få köldbryggor