Weber logo
Plattsättning och tätskikt från Weber

Webers tätskiktssystem bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Man 15 - Fuktsäkerhet.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Weber arbetar ständigt med utveckling av tätskiktsystem för att säkerställa god funktion och fuktsäkerhet. Webers tätskikt för våtrum har ett Europeiskt Tekniskt godkännande, ETA. ETA utgör underlag för CE-märkning och motsvarar den kravställning som P-märket ofta avser.

Syfte

Förhindra framtida fuktproblem genom metodisk hantering av fuktsäkerhet under projektering och byggande.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

Första poängen

  1. Byggnaden utformas, planeras, projekteras och byggs enligt BBR Kap 6:5, det vill säga fuktkritiska konstruktioner identifieras och dokumenteras, kontrollplaner upprättas och genomförandet dokumenteras.
  2. Aktuella relevanta branschregler följs, till exempel Säker vatteninstallation.
  3. I fuktsäkerhetsarbetet används Bygga F eller motsvarande.
  4. Mätning av fukt i betong utförs enligt riktlinjerna från RBK (Rådet för Byggkompetens).

Andra poängen

  1. Första poängen har uppnåtts.
  2. En diplomerad fuktsakkunnig (byggherrens expert) anlitas och en fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens expert) har utsetts.

Redovisningskrav:

  • Fuktsäkerhetsdokumentation som visar hantering av fuktfrågor etc.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Weber arbetar ständigt med utveckling av tätskiktsystem för att säkerställa god funktion och fuktsäkerhet. Webers tätskikt för våtrum har ett Europeiskt Tekniskt godkännande, ETA. ETA utgör underlag för CE-märkning och motsvarar den kravställning som P-märket ofta avser.

Tydliga rekommendationer finns för val av vilket tätskiktsystem som är lämpligt för olika konstruktionstyper. Fuktproblem undviks genom rätt utförande och rätt val av tätskikt, därför har Weber utförliga arbetsbeskrivningar. Weber rekommenderar entreprenörer som är anslutna till Byggkeramikrådet eller Golvbranschens Våtrumskontroll.