Weber logo
Plattsättning och tätskikt från Weber

Webers konstruktioner med keramiska plattor bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Man 12 - Analys av livscykelkostnader, LCC.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Webers konstruktioner med keramiska plattor har lång livslängd under förutsättning att arbetet är utfört enligt gällande anvisningar.

Syfte

Stimulera till val av byggnadsdelar som baseras på en ekonomisk analys utifrån livslängd. Den ska inkludera alla kostnader som kan relateras till byggnadsdelen under dess livstid.

Bedömningskriterier

Följande ska vara uppfyllt:

Första poängen

 1. LCC-analyser har genomförts på förslag som lagts fram under ”concept design/design development” eller motsvarande.
 2. LCC-analyserna baseras på förslag från ”concept design/design development” eller tidigare och inkluderar:
  a. Byggskede
  b. Drift - inklusive utrustning
  c. Underhåll – minst planerat underhåll, utbyte, reparation, rengöring och förvaltningskostnader.
  d. Rivning
 3. LCC-analyser sker för 25 eller 30 år (om tillämpligt) och för 60 år, redovisade som diskonterat realt kassaflöde.
 4. Minst två av följande byggnadsdelar ska analyseras på strategisk- och systemnivå (se figur 6, ISO 15686-5:2008, Buildings and Constructed assets):
  a. Stomme
  b. Klimatskal
  c. Tekniska installationer
  d. Ytskikt
  *De lösningar väljs som bäst uppfyller prestandakraven för byggnaden.
   
 5. Alternativ med lägst diskonterat realt kassaflöde, LCC under perioden föredras och dessa resulterat i minst ett av följande:
  a. Lägst energianvändning under byggnadens driftstid (i förhållande till jämförbara alternativ)
  b. Minskning av underhållsbehov/frekvens
  c. Längre bytesintervaller för installationstekniska system eller byggnadskonstruktioner
  d. Rivning och återvinning eller återanvändning av byggnadsdelar
 6. Modellen uppdateras senast i detaljskedet eller motsvarande.

Andra poängen

 1. Första poängen har uppnåtts.
 2. Resultaten från förstudien har implementerats i handlingar, utformning och i färdig byggnad.

Redovisningskrav:

 • Kopia av LCC-analysen
 • Skriftlig försäkran från projekteringsgruppen som bekräftar: Det rekommenderade alternativet mm.

 

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Webers konstruktioner med keramiska plattor har lång livslängd under förutsättning att arbetet är utfört enligt gällande anvisningar.