Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Wst 1 – Avfallshantering på byggarbetsplatsen

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Ecophon kan leverera skräddarsydda absorbenter i exakt rätt storlek för att eliminera allt montagespill.

 • Ecophons produkter kan enkelt demonteras och återanvändas i andra projekt.
 • Ecophons produkter är enkla att separera i fraktioner (glassull och metall) och kan återvinnas till 100 %.
 • Såväl montagespill som använda absorbenter kan returneras till Ecophon för återvinning. Bärverket återvinns på närmaste återvinningscentral som skrot.

Syfte

Stimulera till effektiv resursanvändning genom lämplig hantering av avfall från byggarbetsplatser.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

1. Minst 80 % av befintlig byggnadsstomme (volym) återanvänds utan omfattande förstärkningsarbete eller ändringar.

2. Vid delvis ombyggnad och delvis nybyggnad, utgör återanvänd byggnadsstomme minst 50 % av den slutliga byggnadens volym. Det betyder att en eventuell tillbyggnad, inte kan vara större än den befintliga byggnaden för att kvalificera sig för poäng.

Redovisningskrav:

 • Ritningar och beräkningar mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Vi jobbar aktivt för att du ska kunna optimera resursanvändningen i dina projekt och minimera din miljöpåverkan.

Minimering av montagespill

 • Vi kan hjälpa dig att helt eliminera montagspillet genom att leverera alla absorbenter i exakt de mått du behöver.

Återanvändning

 • Alla våra produkter kan enkelt demonteras och återanvändas i ett annan projekt eller monteras upp igen efter en renovering.

Återvinning

 • Den dagen som undertaket inte längre kan återanvändas så kan alla dess delar återvinnas. Taket delas enkelt upp i fraktioner (glassullsabsorbenter och stålbärverk). Bärverket återvinns som skrot på närmaste återvinningscentral och absorbenterna kan du returnera till Ecophon för återvinning.
 • Vi tar emot och återvinner alla absorbenter som är tillverkade av tredje generationens glasull utan kostnad. Detta gäller såväl spillbitar som hela absorbenter.
 • Alla produkter tillverkade från och med 2015 är gjorda av tredje generationens glasull. Produkter tillverkade mellan 2011 och 2015 kan vara gjorda av antingen andra eller tredje generationens glasull. Produkter tillverkade före 2011 är inte gjorda av tredje generationens glasull och kan inte återvinnas.
 • Man kan skilja produkter gjorda av andra och tredje generationerna glasull på färgen. Andra generationens glasull är gul och tredje generationens glasull är beige.
 • Den enda kostanden för dig är transporten till vår fabrik i Hyllinge. Det finns inga krav på minsta mängd, så länge materialet är sorterat så tar vi emot det utan kostnad.
 • Det returnerade materialet mals ner, blandas med lera och formas till kulor som torkas. Dessa kulor används sedan som dränerings- och utfyllnadsmaterial. Vi kallar denna produkt ECOdrain.