Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Mat 8 – Utfasning av farliga ämnen

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Samtliga Ecophons produkter innehåller inga utfasningsämnen enligt KEMIs definition. Våra produkter finns registrerade i BASTA, BVB och SundaHus.

Syfte

Minska användningen av byggprodukter som innehåller ämnen med farliga egenskaper.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

En poäng

 1. Ett accepterat system för bedömning av byggvaror har använts för att fastställa att ämnen med utfasningsegenskaper enligt KEMI endast förekommer i mindre utsträckning i byggnadsdelarna i Tabell A, Eventuella byggvaror som används och som innehåller ämnen med utfasningsegenskaper, ska dokumenteras i en avvikelserapport.

Tabell A Byggnadsdelar enligt BSAB:

 • E - Platsgjutna konstruktioner
 • F - Murverk
 • G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element
 • H - Konstruktioner av längdformvaror
 • I - Skikt av termoisolervaror
 • J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor
 • K - Skikt av skivor
 • L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm
 • M - Skikt av beläggnings- och beklädningsvaror
 • N - Kompletteringar av sakvaror mm
 • Z - Konstruktioner av diversemängd, form eller sakvaror

Redovisningskrav:

 • Namn på godkända system som ska används för bedömning av byggvaror (BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus) mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Ecophon har alltid eftersträvat att använda så få kemikalier som möjligt i våra produkter och i så liten mängd som möjligt.

Våra produkter är innehållsdeklarerade i byggvarudeklarationer upprättade enligt direktiven i BVD 3, vilket betyder att BREEAM-SE godkänner deklarationerna som bevis på produkternas ofarlighet.

Vi har även elektroniska byggvarudeklarationer (eBVD:er) för våra produkter och de är registrerade i:

 • BASTA
 • Byggvarubedömning
 • SundaHus