Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet  Mat 1 – Materialval utifrån livscykelperspektiv

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
4 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Det finns tredjepartscertifierade EPD:er (upprättade enligt EN 15804) för mer än 90 % av Ecophons produkter.

Syfte

Stimulera till val av byggnadsmaterial med låg miljöpåverkan under hela dess livscykel.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

ALTERNATIV 1 – Green Guide

  1. Specifikationer för följande byggnadselement ska bedömas i Green Guide och matas in i BREEAMassessorns

Mat 1 - verktyg. Green Guides betyg för varje byggnadselement finns på www.thegreenguide.org.uk

  • Relevanta byggnadselement vid bedömning : Ytterväggar, Fönster, Yttertak, Bjälklag, och i vissa fall Innerväggar och Golvytskikt.
  • Green Guides betyg används för att beräkna poängen (se BREEAM-manualen för detaljer).

ALTERNATIV 2 – Andra verktyg

En poäng

1. Värdering av materialalternativ till byggnaden sker med verktyg för så kallad ”Embodied CO2” eller ”Embodied Energy” eller ”Carbon Footprinting”. Projekteringsgruppen kan redovisa hur resultat från verktygen påverkat deras val positivt.

Två poäng

2. Ett nationellt accepterat LCA-verktyg används för bedömning av material i byggnadselementen i Tabell 20 (se BREEAM-SE manualen). Projekteringsgruppen kan visa att bedömningsresultatet har påverkat val av utformning för några av byggnadselementen ovan enligt följande:

Kriterier för exemplarisk nivå

  • Ett BREEAM-poäng kan delas ut enligt följande för exemplarisk nivå:

ALTERNATIV 1 – Green Guide

Om fyra eller fler byggnadselement bedöms, erhåller byggnaden minst två byggnadselementspoäng utöver det totala antal som krävs för att få maximalt antal BREEAM-poäng enligt kriterierna. Om färre än fyra byggelement bedöms, erhåller byggnaden minst ett byggnadselementspoäng utöver det totala antalet som krävs för att få maximalt antal BREEAM-poäng enligt kriterier.

ALTERNATIV 2 – Andra verktyg för materialbedömning

Projekteringsgruppen använder ett accepterat nationellt LCA-verktyg med funktioner som ovan, för bedömning av material i byggnaden OCH det kan visas att resultatet har påverkat val av utformning av alla byggnadselement.

Redovisningskrav:

  • Specifikation som bekräftar: Detaljerad beskrivning av varje tillämpligt byggnadselement med ingående material.
  • Kopia av resultat från ”embodied energi”/LCA-verktyget

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Ecophon har marknadens bredaste sortiment av akustikpaneler med tredjepartscertifierade EPD:er. Detta gör det enkelt att skapa visuellt och akustiskt attraktiva miljöer och samtidigt erhålla den miljödokumentation som krävs.

Våra EPD:er är upprättade enligt EN 15804 och kan laddas ner från Ecophons eller Environdecs hemsidor.