Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Inn 1 - Innovation

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 10 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

De avsnitt där Ecophon framförallt kan bidra till poäng för ”exemplarisk nivå" är:

 • Hea 9 Flyktiga organiska föreningar VOC – Våra produkter uppfyller kraven i tabell 11
 • Mat 1 Materialval utifrån livscykelperspektiv – Vi har EPD:er för alla våra produkter

Ecophon erbjuder även psykoakustiska undersökningar där vi låter människorna som ska vistas i byggnaden svara på en rad frågor. Utifrån svaren rekommenderar vi sedan den mest lämpliga akustiska lösningen.

Syfte

Ge ytterligare bekräftelse av innovativ upphandlingsstrategi, designfunktion, förvaltningsprocess eller teknisk utveckling när det gäller hållbarhet, utöver den nivå som belönas i aktuella BREEAM-indikatorer.

Bedömningskriterier

Upp till 10 poäng kan erhållas genom att uppfylla exemplarisk nivå i befintliga BREEAM-avsnitt. Nedan redovisas de BREEAM-indikatorer med definierade krav för exemplarisk nivå:

 • Man 3 Byggarbetsplatsens påverkan
 • Hea 1 Dagsljus
 • Hea 9 Flyktiga organiska föreningar (Volatile Organic Compounds, VOC)
 • Hea 14 Mindre kontorsutrymme i handel och industri
 • Ene 5 Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp
 • Tra 3 Alternativa transportsätt
 • Wat 2 Vattenmätare
 • Mat 1 Materialval utifrån livscykelperspektiv
 • Mat 5 Materialval utifrån ansvarsfull utvinning och tillverkning
 • Wst 1 Avfallshantering på byggarbetsplatsen
 • Pol 4 NOx-utsläpp från värmekälla

 

För ytterligare information om bedömningskriterier, hänvisas till respektive BREEAM-indikator. Vänligen se BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Den psykologiska aspekten av akustik är mycket viktig. Det är i slutändan alltid människornas upplevelse som är avgörande för deras välbefinnande. Ecophon samarbetar med ledande forskare för att öka förståelsen för hur ljud påverkar oss fysiskt, fysiologiskt och psykologiskt.

Ett resultat av detta arbete är att vi erbjuder psykoakustiska undersökningar där vi genom att prata med människorna som ska verka i ett hus kommer fram till den optimala akustiska lösningen.

Kontakta oss för mer information.