Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Hea 9 - Flyktiga organiska föreningar VOC

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Samtliga Ecophons produkter uppfyller kraven för innertak (testade gällande emissionskrav av formaldehyd). Genom att använda lågemitterande undertak från Ecophon så förbättrar man chanserna att klara kraven för att få poäng i detta avsnitt.

Syfte

Stimulera till en hälsosam inomhusmiljö genom att inomhus välja ytskikt och inredningar med låg emission av flyktiga organiska föreningar.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

 1. Färger och lacker har testats mot EN ISO 11890-2:2006 Färg och lack. Bestämning av halt flyktiga komponenter. Gaskromatografisk metod och uppfyller fas II gränsvärden för VOC-innehåll i Annex II i direktivet 2004/42/CE. Alla inomhusfärger i våtrum inomhus ska vara resistenta mot svamp och alger.
 2. Minst fem av de sex produktkategorierna i Tabell 11 (där de är specificerade) har testats och uppfyller relevanta standarder vad gäller halten av flyktiga organiska föreningar (VOC).

Exempel på produktkategorier i Tabell 11 (ska uppnå Formaldehyd E1, testkrav 1):

 • Träpaneler (Spånskiva, Plywood, Massiv träpanel och akustiska paneler etc.)
 • Halvhårda, textil och laminerade golvbeläggningar
 • Innertaksplattor

Kriterier för exemplarisk nivå
Nedan beskrivs de kriterier som ska uppfyllas för en innovationspoäng för denna BREEAM-indikator:

 1. Poängen för Hea 9 ska ha erhållits
 2. Alla produktkategorier nedan (där de är specificerade) har testats och uppfyller relevanta standarder för halter av flyktiga organiska föreningar (VOC).

Redovisningskrav:
För varje använd produkt finns ett formellt dokument eller kopior av tillverkarens dokumentation som visar:

 • Standarder som produkten är testad efter
 • VOC-utsläpp som uppnås
 • VOC-utsläppen uppfyller kravnivåerna.
  Etc.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Ecophon erbjuder marknadens bredaste sortiment av ljudabsorbenter med extremt låga VOC- och formaldehydemissioner. Vi klarar marknadens absolut tuffaste test för emissioner och är bl.a. annat godkända enligt franska A+ och California Emission Regulation.

För att få poäng i detta avsnitt så ska produkterna klara emissionskraven som redovisas i tabell 11 i BREEAM-SE-manualen. Det gör alla Ecophons ljudabsorbenter så du kan välja fritt bland alla våra produkter och ändå alltid vara säker på att du får marknadens lägsta emissioner.

Genom att välja absorbenter från Ecophon så minimerar du emissionerna från undertaket och får på så sätt större marginaler att jobba med för övriga byggmaterialskategorier.

Exemplary level criteria

Samtliga absorbenter från Ecophon klarar även kraven som redovisas för att bidra till "kriterier för exemplarisk nivå".