Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Hea 13 - Ljudmiljö

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Ecophons akustiklösningar gör det enkelt att uppfylla krav för efterklangstid. De flesta av våra produkter har ljudabsorptionsklass A, vilket ger dig större flexibilitet vid val av ytskikt och möblering.

Med Ecophon Combison™ akustikpaneler får du både bra rumsakustik och god ljudisolering mellan rum. Combison™ gör det möjligt att bygga skiljeväggar som slutar vid undertaket, vilket ökar flexibiliteten, utan att man får problem med ljudläckage via utrymmet mellan undertaket och bjälklaget.

Kontakta våra rådgivare så hjälper de dig att hitta den perfekta lösningen utifrån ditt projekts unika förutsättningar.

Syfte

Säkerställa att ljudmiljön i byggnaden uppfyller lämplig nivå efter dess ändamål.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

En poäng

  1. Alla akustiska parametrar uppfyller ljudklass C enligt SS 25268:2007
  2. Före färdigställande ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig för att säkerställa att kraven uppfylls i alla relevanta utrymmen. Om kraven inte är uppfyllda, ska erforderliga åtgärder genomföras före överlämnandet.

Två poäng

  1. Alla akustiska parametrar uppfyller ljudklass B enligt SS 25268:2007
  2.  Före färdigställande ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig för att säkerställa att kraven uppfylls i alla relevanta utrymmen. Om kraven inte är uppfyllda, ska erforderliga åtgärder genomföras före överlämnandet.

Redovisningskrav:

Kopia av specifikation eller ljudsakkunnigs bedömningar av att:

  • Erforderliga ljudklass enligt standarden är uppfylld inklusive erforderliga redovisningar av beräkningar och mätningar mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Med Ecophons systemlösningar får du optimal rumsakustisk komfort där taltydlighet, efterklangstid, ljudnivå och ljudutbredningen anpassas efter människan, rummet och aktiviteterna.   

På Ecophon arbetar vi tillsammans med akademiska institutioner och branschaktörer för att utveckla kunskapen kring akustikens effekter på oss människor. Denna kunskap delar vi ständigt med oss av och vi stödjer projekt genom hela planerings- och konstruktionsstadiet samt byggprocessen för att säkerställa optimal akustisk.

Ecophons produkter uppfyller kraven för klass A Ljudabsorption (enl. standard ISO 11654). Att använda klass A-produkter är ett mycket effektivt sätt att uppnå korta efterklangstider, ökad taltydlighet samt lägre bullernivåer i byggnader.

Väljer du Ecophon Combison™ så får du även bättre ljudisolering på köpet.

Vi hjälper dig gärna hitta de optimala akustiska lösningarna för ditt projekt. Kontakta oss för en diskussion.