Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Hea 1 - Dagsljus

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

De flesta av Ecophons vita absorbenter har en ljusreflektans på 85 % eller mer. Det gör att de bidrar till en hög dagsljusfaktor och därigenom underlättar uppfyllandet av kraven i avsnittet ”Dagsljus”.

Syfte

Att ge brukarna tillgång till tillräckligt med dagsljus i byggnaden.

Bedömningskriterier

Denna fråga är uppdelad i flera delar som påverkar tillgången till dagsljus.

Följande krav ska vara uppfyllda:

a. Genomsnittlig dagsljusfaktor är uppfyllt enligt värden i tabell (se manualen).

PLUS antingen (b) ELLER (c OCH d)

b. Uppnå ett förutbestämt värde för jämnhet (dagsljusfaktorn i en punk)
c. Utblick mot himlen från skrivbordshöjd (0,7 m) finns.
d. Kriteriet för rumsdjup d/w +d/HW < 2/(1-RB) är uppfyllt.

Där: 
d = rumsdjup
w = rumsbredd
HW = fönsterhöjd från golvnivå
RB = genomsnittlig reflektans hos ytor i bakre delen av rummet

Redovisningskrav:

  • Dagsljusberäkningar som visar att alla kriterierna är uppfyllda.
  • Resultat från mätningar på plats
    Etc.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Ljusreflektansen på ytskikten i ett rum är avgörande för att kunna utnyttja såväl infallande dagsljus som artificiellt ljus maximalt. De flesta av våra vita absorbenter har en ljusreflektans på 85 % eller mer vilket gör att de medverkar till en hög dagsljusfaktor i de rum som de installeras i. Ett bra utnyttjande av dagsljuset kan ge upp till fyra poäng i avsnittet ” Daylighting”.

Vi tillhandahåller BIM-objekt för merparten av våra produkter vilket gör det enkelt att göra de dagsljusberäkningar som krävs som bevis.