Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Ene 1 - Energianvändning

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
13 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Ecophons produkter har mycket god ljusreflektans (85 %) vilket minimerar behovet av artificiell belysning och sänker energiförbrukningen.

Syfte

Stimulera till att byggnader utformas så att energibehovet för värme, komfortkyla, varmvattenberedning och fastighetsdrift blir minimalt

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

  1. Antal poäng baseras på procentuell förbättring av byggnadens beräknade energiprestanda (BEPI), i kWh/m2Atemp enligt BBRs definition, förhållande till nuvarande energiregler (CSBEPI).
  2. Energiprestanda (BEPI), det vill säga levererad energi till byggnaden beräknas enligt Tolkning av bedömningskriterier (se manualen).
  3. Antal poäng baseras på procentuell förbättring enligt Tabell 13 som finns i BREEAM-SE manualen under kriteriet för Ene 1.

Redovisningskrav:

  • Beräkning av energianvändning mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen

Vårt bidrag till kriteriet

Ljusreflektansen på ytskikten i ett rum är avgörande för att kunna utnyttja såväl infallande dagsljus som artificiellt ljus maximalt.

Den höga ljusreflektansen på Ecophons produkter (85 %) gör att man kan minska mängden artificiellt ljus jämfört med om man använder produkter med sämre ljusreflektans, och därigenom minska energiförbrukningen.