leca_logo
Lecakulor från Leca

Leca Lättklinker från Leca bidrar till poäng i BREEAM 2013 gällande Bärkraftig lokal hantering av spillvatten. 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Leca Lättklinker kan magasinera stora mängder vatten. Därför kan översvämning och överbelastning av dagvattennätet undvikas vid kraftiga nederbördsmängder.

Syfte

Stimulera till att spillvatten behandlas och återvinns lokalt för att minska behovet att ansluta till allmänna avloppsreningssystem. På detta sätt påskyndas återvinning av näringsämne.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

Första poängen

  1. En förstudie har utförts av lämplig rådgivare och bestämmer det mest lämpliga systemet för bärkraftig lokal hantering av spillvatten. Förstudien omfattar minst: a. Jordtyp, b. Fall, c. Elförsörjning, d. Dålig lukt, e. Toleransnivå för infiltrering, f. Tolerans mot belastningsfluktuationer (semester och högsäsong) om relevant, g. Installationskostnader, h. Underhåll, i. Erforderlig area, j. Vattenkvalitet, k. Visuell påverkan
  2. Ett system för bärkraftig lokal hantering av spillvatten har specificerats för byggnaden/projektet i linje med rekommendationerna i förstudien ovan.
  3. Förstudien har genomförts i det ”konceptuella designskedet” eller motsvarande.

Andra poängen

  1. Första poängen har uppnåtts.
  2. Ett system för bärkraftig lokal hantering av spillvatten specificeras enligt rekommendationerna i förstudien och EN 12566:2000 - Reningsanläggningar upp till 50 PT som kan behandla minst 30 % av byggnadens/projektets spillvatten till tertiära standarder.
  3. Behandlat vatten filtreras och återanvänds till WC- eller urinoarspolning eller till bevattning.
  4. Projektör eller installatör av systemet ska leverera kompletta underhålls- och driftinstruktioner till byggnadens/tomtens brukare, speciellt med tanke på vattnets kvalitetsnivåer

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Leca Lättklinker kan magasinera stora mängder vatten och kan användas för Gröna tak sam planterade ytor. Därför kan översvämning och överbelastning av dagvattennätet undvikas vid kraftiga nederbördsmängder.

Det finns möjlighet att använda Leca lättklinker för att lagra regnvatten som sedan kan användas för bevattning. Leca lättklinker kan även användas i jordförbättring där lättklinkerns vattenbehållande förmåga kan minska behovet av bevattning.

gröna_tak