leca_logo
Lecakulor från Leca

Leca Lättklinker från Leca bidrar till poäng i BREEAM 2013 gällande Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus. 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Stimulera till att material väljs för ytor och gränsskydd utomhus så att de har låg miljöpåverkan under en hel livscykel.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

ALTERNATIV 1 – Green Guide

  1. Minst 80 % av alla hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus (area) uppnår betyget A eller A+ i Green Guide.

ALTERNATIV 2 – Andra verktyg

  1. Ett accepterat nationellt verktyg för Life Cycle Analysis (LCA) används för värdering och analys av materialalternativ för hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus.
  2. Projekteringsgruppen ska visa hur analysen påverkat utformningen positivt.
  3. Det nationellt accepterade LCA-verktyget som används har minst följande funktioner:
    a. Minst tre miljöindikatorer inklusive klimatförändring (indikatorerna kan viktas för totalpoäng)
    b. Hela byggnadens livscykel bedöms, inklusive livslängd och avfallshantering
    c. Den baseras på LCA-principer enligt följande internationella standarder

 För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Leca Lättklinker används under hårdgjorda ytor. En fyllning med lättklinker har en porösitet på 50 % och kan härbergera en stor mängd vatten. Tack vare Leca lättklinker möjliggörs dagvattenhantering. Ytbehandlad Leca Lättklinker (12/20 K) är kapillärbrytande. Fyllningar med obehandlad Leca Lättklinker är dränerande, dock ej garanterat kapillärbrytande. 

Lättklinkern kan magasinera stora mängder vatten, därför kan översvämningar och överbelastning av dagvattennätet undvikas vid kraftiga nederbördsmänger. 

gröna_tak