leca_logo
Lecakulor från Leca

Leca Lättklinker från Leca bidrar till poäng i BREEAM 2013 gällande Radon.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Uppmuntra till åtgärder som ger låg radonhalt i byggnader.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

En poäng

  • Radonhalten i byggnaden ska inte överstiga 100 Bq/m3 luft.

Två poäng

  • Radonhalten i byggnaden ska inte överstiga 50 Bq/m3 luft.

Redovisningskrav:

  • Åtgärder som ska genomföras för att säkerställa att radonhalten i byggnaden inte kommer att överstiga kravnivån mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen

Vårt bidrag till kriteriet

Genom Lecas lösning Ventilerat Golv kan man åtgärda markradon .Fyllnadsmassor av Leca Lättklinker kan användas för att ersätta radonhaltiga massor. Mer information om hur lösningen Ventilerat Golv fungerar och är uppbyggd hittar du på informationsbladet under dokument. 

ventilerat_golv