leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar till poäng i BREEAM 2013 gällande Robust konstruktion. 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Väggsystem med Leca Block är mycket robusta och är inte känsliga för mekanisk påverkan i form av slag, stötar och påkörningar.

Syfte

Stimulera till att skydda utsatta delar på ett tillfredsställande sätt både utom- och inomhus för att begränsa behovet av att ersätta material till ett minimum.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

  1. Områden i och runt byggnaden som trafikeras av fordon, vagnar och gående identifieras.
  2. Lämpliga skyddsåtgärder specificerats som förhindrar skador på grund av trafik på sårbara delar av byggnaden. Åtgärderna ska omfatta, men inte nödvändigtvis begränsas till:
    a. Skydd mot konsekvenser av mycket gångtrafik i huvudentréer, allmänna utrymmen och i passager (korridorer, hissar, trappor, dörrar etc.).
    b. Skydd mot fordonstrafik/vagnar som rör sig inomhus inom 1 m från invändiga byggnadsdelar i lager, leveransutrymmen, korridorer och kök.
    c. Skydda mot, eller förhindra påkörning med fordon som parkeras och manövreras inom 1 m från utvändig byggnadsfasad på parkeringsplatser, och inom 2 m på alla leveransplatser.

Redovisningskrav:

  • Specifikation och/eller projekteringshandlingar som bekräftar: Specificerade hållbarhets- och skyddsåtgärder mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Murade väggar av Leca Block eller Leca Isoblock 2.0 är mycket robusta. Dessa väggar av sten är relativt okänsliga för mekanisk åverkan, tex slag, stötar och påkörning. Detta påvisas av lång erfarenhet inom byggindustrin. I Svenska Stölskyddsföreningens norm för mekaniskt inbrottsskydd är väggar av lättklinkerbetong en av få godkända enskiktslösningar.

leca_vägg