leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar till poäng i BREEAM 2013 gällande Isolering.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Leca Isoblock 2.0 är isolerad med polyuretanskum av sorten MDI och har en värmekonduktivitet på 0,024 W/mK.

Syfte

Stimulera till användning av termisk isolering med låg miljöpåverkan i förhållande till de termiska egenskaper, och som köps in på ett ansvarsfullt sätt.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

1. All ny isolering i följande byggnadselement ska bedömas:

  • Ytterväggar
  • Grundkonstruktion
  • Yttertak
  • Installationssystem

Första poängen

2. Betyg i Green Guide för termiska isoleringsmaterial ska bestämmas. Betyg för termisk isolering finns på: www.thegreenguide.org.uk

3. Isoleringsindex för byggnadens isolering är 2 eller högre.

4. Isoleringsindex beräknas med Mat 6 Insulation Index Calculator Tool i BREEAM-assessorns beräkningsverktyg.
För varje typ av termisk isolering i relevanta byggnadselement beräknas det volymviktade termiska motståndet på följande sätt:
a.Isoleringsarea (m2) * tjocklek (m)/värmeledningsförmåga (W/m,K)
ELLER
b. Total isoleringsvolym (m3)/värmeledningsförmåga (W/m,K)

*Volymviktad termisk isolering för varje isoleringsmaterial multipliceras därefter med relevant betyg i Green Guide enligt Tabell 23 (se BREEAM-manualen under Mat 6).

Andra poängen

5. Minst 80 % av den termiska isoleringen i byggnadselementen i punkt 1, ska vara ansvarsfullt anskaffat. Det vill säga varje isoleringsprodukt ska vara certifierad enligt nivå 1, 2 eller 3, i Mat 5.

Redovisningskrav: Teknisk information från tillverkare som styrker  isoleringens tjocklek och värmeledningsförmåga mm.

 

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Leca Isoblock 2.0 är isolerad med PUR och har en värmekonduktivitet på 0,024 W/mK. Tillsammans med de omgivande skalen av Leca Block kan detta ge en vägg med mycket bra isolerande förmåga och blocken har ett U-värde på 0,129 W/m2K.

leca_isoblock_vägg