leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar till poäng i BREEAM 2013 gällande Återanvändning av fasader. 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Stimulera till återanvändning av befintliga fasader från platsen

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

  1. Minst 50 % av byggnadens totala fasad (area) är återanvänd.
  2. Minst 80 % av återanvänd fasad (vikt) består av material återanvänt från platsen.

Redovisningskrav:

  • Beräkningar som visar andel i % av fasaden som utgörs av material från platsen mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

 

Vårt bidrag till kriteriet

Väggar uppförda med Leca lättklinkerprodukter är lätta att riva ner och krossa. 100 % av det krossade materialet går att återanvända som lättfyllning t.ex. mot en källarvägg för att minska jordtrycket.

murad_vägg