leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar till poäng i BREEAM 2013 gällande Mindre kontorsutrymme i handel och industri. 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Stimulera till åtgärder som ger bra arbetsmiljö i kontor i byggnader med mindre kontorsutrymmen.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

Första poängen

 1. För ett handelsprojekt ska tre av följande punkter uppfyllas för minst 80 % av projektets kontorsgolvarea:
  a. Utblick: enligt kraven i BREEAM-indikator Hea 2
  b. Bländningskontroll: enligt kraven i BREEAM-indikator Hea 3
  c. Belysningszoner och styrning: enligt kraven i BREEAM-indikator Hea 6
  d. Möjlighet till naturlig ventilation: enligt kraven i BREEAM-indikator Hea 7
  e. Termisk zonering: enligt kraven i BREEAM-indikator Hea 11
  f. Ljudmiljö: Två poäng enligt kraven i BREEAM-indikator Hea 13
 2. För ett industriprojekt ska tre av följande punkter uppfyllas för minst 80 % av kontorsgolvarean:
  a. Utblick: enligt kraven för kontor i BREEAM-indikator Hea 2
  b. Bländningskontroll: enligt kraven i BREEAM-indikator Hea 3
  c. Belysningszoner och styrning: enligt kraven i BREEAM-indikator Hea 6
  d. Möjlighet till naturlig ventilation: enligt kraven i BREEAM-indikator Hea 7
  e. Luftkvalitet inomhus: enligt kraven i BREEAM-indikator Hea 8
  f. Termisk komfort: enligt kraven i BREEAM-indikator Hea 10g. Termisk zonering: enligt kraven i BREEAM-indikator Hea 11
  h. Ljudmiljö: Två poäng enligt kraven i BREEAM-indikator Hea 13

Andra poängen

 1. I handelsprojekt ska fyra av de sex punkterna ovan uppnås för minst 80 % av projektets kontorsgolvarea.
 2. I industriprojekt ska sex av de åtta punkterna ovan uppnås för minst 80 % av projektets kontorsgolvarea.

Kriterier för exemplarisk nivå

En innovationspoäng kan erhållas när alla punkter som beskrivs ovan har uppnåtts för minst 80 % av byggnadens kontorsarea.

Redovisningskrav:

 • För varje enskild punkt ska de bevis som beskrivs i "Redovisningskrav" i respektive BREEAM-indikator tillhandahållas.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Leca Block ger bra ljudreduktion. Detta kan enkelt förbättras ytterligare genom att använda rätt konstruktionslösning. Den tunga stommen dämpar ljud medan den öppna strukturen i materialet, rätt utnyttjad, absorberar ljudet.

Tunga stommar har också en värmelagrande effekt som minskar snabba temperatursvängningar och ger bättre termisk komfort. Konstruktioner med Leca Isoblock 2.0  har mycket goda isoleregenskaper. Ladda ner vår rapport om täthetsmätning och termografering längre ner på sidan.

ljudmiljö