leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar till poäng i BREEAM 2013 gällande Klimatskalets energiprestanda och lufttäthet. 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Med Leca Isoblock är det lätt att bygga energieffektiva väggar och grunder med god lufttäthet.

Syfte

Stimulera till att åtgärder vidtas som minimerar värmeförluster och luftläckage genom klimatskalet.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

Designåtgärder

I byggnader med lager/verksamhetsområde och/eller utrymme/lastbrygga för varuleverans med fordon har alla designåtgärder nedan specificerats eller installerats för att minimera värmeförluster och luftläckage genom klimatskärmen i behandlade/klimatiserade utrymmen.

Prestandamätning i färdig byggnad

  1. Utöver ovanstående tryckprovas klimatskalets lufttäthet enligt SS-EN 13829. Luftläckaget får vara högst 0,4 l/s,Aomm2, vid 50 Pa. Aom är byggnadens omslutningsyta enligt definition i BBR. För att upptäcka eventuellt oönskat luftläckage genom klimatskalet, oönskade köldbryggor och brister i värmeisolering, genomförs en omfattande termografering av byggnadens klimatskal enligt SS-EN 13187.
  2. Eventuella identifierade brister rättas till och därefter genomförs en efterkontroll för att bekräfta att kriterierna är uppfyllda.
  3. Om integrerade fryslager finns, ska dessa testats och tas i drift enligt kriterierna för kylförvaring i BREEAM-indikator Man 1 (detta betyder inte att poäng i BREEAM-indikator Man 1 har erhållits).

 

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Murade konstruktioner har hög lufttäthet. I våra konstruktionslösningar får du tips om hur du minimerar köldbryggor.

Täthetsmätning och termografering har gjorts på ett referensobjekt byggt med Leca lättklinker. Se rapport nedan.

leca_murad_hus