isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Wst 1 - Avfallshantering på byggarbetsplatsen.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER kan leverera isolerprodukter med specialbeställda format vilket begränsar uppkomsten av spill på byggarbetsplatser. ISOVER InsulSafe® är en lösull vilket innebär minimalt spill. ISOVER samarbetar med annat företag som samlar in isolerspill på byggarbetsplatser för återvinning.

Syfte

Stimulera till effektiv resursanvändning genom lämplig hantering av avfall från byggarbetsplatser.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

1. Minst 80 % av befintlig byggnadsstomme (volym) återanvänds utan omfattande förstärkningsarbete eller ändringar.

2. Vid delvis ombyggnad och delvis nybyggnad, utgör återanvänd byggnadsstomme minst 50 % av den slutliga byggnadens volym. Det betyder att en eventuell tillbyggnad, inte kan vara större än den befintliga byggnaden för att kvalificera sig för poäng.

Redovisningskrav:

  • Ritningar och beräkningar mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER kan leverera glasullsisolering med specialbeställda format anpassade efter behoven i aktuellt byggobjekt. Med rätt längd och bredd minskar behovet av kapning på byggarbetsplatsen, vilket minimerar uppkomsten av spill.

ISOVER InsulSafe® är en lösull som blåses på plats och fyller det utrymme den installeras i. Lösull behöver naturligtvis inte kapas så spillet blir minimalt.

ISOVER samarbetar med RagnSells och erbjuder kunder att ta hand om isolerspill som uppstår på byggarbetsplatser genom att sköta insamling, transport och återvinning. Syftet är att förbättra flödet och återanvändningen av isolerspillet genom att använda materialet i nya applikationer och därmed minska mängden som går på deponi.