isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Mat 8 - Utfasning av farliga ämnen.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Isoleringsprodukter från ISOVER är inte klassade eller märkningspliktiga enligt REACH.

Syfte

Minska användningen av byggprodukter som innehåller ämnen med farliga egenskaper.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

En poäng

 1. Ett accepterat system för bedömning av byggvaror har använts för att fastställa att ämnen med utfasningsegenskaper enligt KEMI endast förekommer i mindre utsträckning i byggnadsdelarna i Tabell A, Eventuella byggvaror som används och som innehåller ämnen med utfasningsegenskaper, ska dokumenteras i en avvikelserapport.

Tabell A Byggnadsdelar enligt BSAB:

 • E - Platsgjutna konstruktioner
 • F - Murverk
 • G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element
 • H - Konstruktioner av längdformvaror
 • I - Skikt av termoisolervaror
 • J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor
 • K - Skikt av skivor
 • L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm
 • M - Skikt av beläggnings- och beklädningsvaror
 • N - Kompletteringar av sakvaror mm
 • Z - Konstruktioner av diversemängd, form eller sakvaror

Redovisningskrav:

 • Namn på godkända system som ska används för bedömning av byggvaror (BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus) mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVERs isoleringsprodukter är varken klassade eller märkningspliktiga enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Produkternas innehåll redovisas enligt eBVD 2015 och finns registrerade i BASTA, som godkända produkter.

Flera produkter är även bedömda i Byggvarubedömningen och SundaHus som är fristående bedömningsverktyg. Dessa har några fler bedömningskriterier, se vidare på respektive hemsida. 

ISOVER arbetar ständigt med att få produkter och system bedömda samt uppdaterade i miljödatabaserna. Alla produkter som omfattas av en harmoniserad standard är CE-märkta.

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

ISOVER tillhandahåller utförlig miljö- och hälsoinformation om sina produkter via byggsektorns olika redovisningssystem.

ISOVER tillhandahåller utförlig miljö- och hälsoinformation om produkter via byggsektorns olika redovisningssystem. Besök BASTAs hemsida