isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Mat 6 - Isolering.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVERs isoleringsprodukter innehåller upp till 80 % återvunnet glas. Isoleringsprodukterna är betygsatta enligt Green Guide.

Syfte

Stimulera till användning av termisk isolering med låg miljöpåverkan i förhållande till de termiska egenskaper, och som köps in på ett ansvarsfullt sätt.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

1. All ny isolering i följande byggnadselement ska bedömas:

  • Ytterväggar
  • Grundkonstruktion
  • Yttertak
  • Installationssystem

Första poängen

2. Betyg i Green Guide för termiska isoleringsmaterial ska bestämmas. Betyg för termisk isolering finns på: www.thegreenguide.org.uk

3. Isoleringsindex för byggnadens isolering är 2 eller högre.

4. Isoleringsindex beräknas med Mat 6 Insulation Index Calculator Tool i BREEAM-assessorns beräkningsverktyg.
För varje typ av termisk isolering i relevanta byggnadselement beräknas det volymviktade termiska motståndet på följande sätt:
a.Isoleringsarea (m2) * tjocklek (m)/värmeledningsförmåga (W/m,K)
ELLER
b. Total isoleringsvolym (m3)/värmeledningsförmåga (W/m,K)

*Volymviktad termisk isolering för varje isoleringsmaterial multipliceras därefter med relevant betyg i Green Guide enligt Tabell 23 (se BREEAM-manualen under Mat 6).

Andra poängen

5. Minst 80 % av den termiska isoleringen i byggnadselementen i punkt 1, ska vara ansvarsfullt anskaffat. Det vill säga varje isoleringsprodukt ska vara certifierad enligt nivå 1, 2 eller 3, i Mat 5.

Redovisningskrav: Teknisk information från tillverkare som styrker  isoleringens tjocklek och värmeledningsförmåga mm.

 

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER Glasull är tillverkad av upp till 80 % återvunnet glas. Tack vare glasullens goda egenskaper är det möjligt att klara isolervärden med låg vikt och att komprimera produkterna upp till en femtedel. Detta minskar miljöbelastningen för såväl produktion som transport. Produkterna har lång livslängd och håller lika länge som konstruktionen den monteras i.

De flesta av ISOVERs isoleringsprodukter av glasull och ULTIMATE får betyg A+ eller A i Green Guide. För elementnummer för vald produkt se dokument Green Guide och ISOVER för byggisolering respektive teknisk isolering av glasull och ULTIMATE. Isoleringens värmekonduktivitet och densitet beror på val av produkt. 

Eftersom ISOVERs glasull innehåller mer än 50 % post-consumer återvunnet material behöver endast tillverkningen vara ISO-14000 certifierad för att få poäng för ansvarsfull anskaffning av råmaterial.