isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Man 4 - Brukarvägledning.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVERs produkter ingår i passiva byggsystem som inte kräver skötsel av brukare. ISOVERs produkter är dokumenterade i byggvarudeklarationer enligt eBVD 2015 och dessutom bedömda i olika produktbedömningssystem.

Syfte

Verka för att det tas fram en loggbok för dokumentation av byggvaror i byggnaden och en brukarvägledning för brukare som saknar teknisk kunskap. Brukarvägledningen beskriver hur byggnaden fungerar och sköts effektivt.

Bedömningskriterier

Följande ska vara uppfyllt:

Första poängen

1. En brukarvägledning för byggnaden har utarbetats
2. Brukarvägledningen är anpassad för icke-teknikkunniga brukare i byggnaden och för andra berörda

Andra poängen

3. Byggvarudeklarationer införskaffas och samlas i en loggbok som biläggs drift- och skötselinstruktionerna. Den ska innehålla minst 70 % av produkterna i listan med prioriterade byggdelar definierade i Mat 8, tabell A. (se nedan)
4. Beskrivning av respektive byggvaras mängd och placering (dokumenterade i tabell A).

Tabell A Byggnadsdelar enligt BSAB

 • E - Platsgjutna konstruktioner
 • F - Murverk
 • G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element
 • H - Konstruktioner av längdformvaror
 • I - Skikt av termoisolervaror
 • J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor K Skikt av skivor
 • L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm
 • M - Skikt av beläggnings- och beklädningsvaror
 • N - Kompletteringar av sakvaror mm
 • Z - Konstruktioner av diversemängd, form eller sakvaror

Redovisningskrav:

 • Att loggbok tas fram och används
 • Assessorns inspektion och fotobevis som styrker att loggboken uppfyller kriterierna
 • Omfattning av innehållet i en loggbok

 

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVERs inbyggda isolerprodukter kräver ingen skötsel under byggnadens driftskede. Alla produkter som omfattas av harmoniserade Europastandarder är CE-märkta och har prestandadeklarationer. För ISOVERs standardprodukter av glasull finns dokumentation i form av byggvarudeklarationer enligt eBVD 2015 och produkterna är registrerade i BASTA. Flera produkter är även bedömda i Byggvarubedömningen och SundaHus som är fristående bedömningsverktyg. Dessa har några fler bedömningskriterier, se vidare på respektive hemsida. ISOVER arbetar ständigt med att få produkter och system bedömda samt uppdaterade i miljödatabaserna.

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

ISOVER tillhandahåller utförlig miljö- och hälsoinformation om sina produkter via byggsektorns olika redovisningssystem.

ISOVER tillhandahåller utförlig miljö- och hälsoinformation om produkter via byggsektorns olika redovisningssystem. Besök BASTAs hemsida