isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Man 15 - Fuktsäkerhet.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER har produkter, system och anvisningar som bidrar till att skapa byggnader med hög fuktsäkerhet.

ISOVER tillhandahåller projekteringsanvisningar för att bygga kompakta tak fuktsäkert med variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra.

 

Syfte

Förhindra framtida fuktproblem genom metodisk hantering av fuktsäkerhet under projektering och byggande.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

Första poängen

  1. Byggnaden utformas, planeras, projekteras och byggs enligt BBR Kap 6:5, det vill säga fuktkritiska konstruktioner identifieras och dokumenteras, kontrollplaner upprättas och genomförandet dokumenteras.
  2. Aktuella relevanta branschregler följs, till exempel Säker vatteninstallation.
  3. I fuktsäkerhetsarbetet används Bygga F eller motsvarande.
  4. Mätning av fukt i betong utförs enligt riktlinjerna från RBK (Rådet för Byggkompetens).

Andra poängen

  1. Första poängen har uppnåtts.
  2. En diplomerad fuktsakkunnig (byggherrens expert) anlitas och en fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens expert) har utsetts.

Redovisningskrav:

  • Fuktsäkerhetsdokumentation som visar hantering av fuktfrågor etc.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER har ett komplett system av folier, tejper och tätningsmedel för fuktsäkerhet som följer riktlinjerna i Bygga F. Det är viktigt med rätt utförande för att undvika fuktproblem och vi hjälper dig gärna hitta rätt lösning. ISOVER har detaljerade anvisningar för korrekt montage av ett flertal produkter för lufttäthet och fuktsäkerhet.

Med hjälp av den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra kan man bygga kompakta tak utan luftspalt. 

ISOVERs rörskål Climpipe Section HygroWick säkerställer att kondensvatten som uppstår kring kalla rör leds ut på rätt sätt.

U Protect Slab 4.0 Alu1 kan användas som kondensisolering av rektangulära ventilationskanaler.