isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Hea 15 - Radon.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER tillhandahåller en konstruktionslösning som förutom värmeisolering av grunder även bidrar till minskad radoninträngning från marken till inomhusmiljön.

Syfte

Uppmuntra till åtgärder som ger låg radonhalt i byggnader.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

En poäng

  • Radonhalten i byggnaden ska inte överstiga 100 Bq/m3 luft.

Två poäng

  • Radonhalten i byggnaden ska inte överstiga 50 Bq/m3 luft.

Redovisningskrav:

  • Åtgärder som ska genomföras för att säkerställa att radonhalten i byggnaden inte kommer att överstiga kravnivån mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen

Vårt bidrag till kriteriet

Floormategrunden är en konstruktionslösning för platta på mark utvecklad av Dow. Betongplattan och makadamen läggs ovanpå cellplastisolering. Grunden kan ventileras mekaniskt vilket ger en mängd fördelar. En fuktsäker lösning som värmeisolerar effektivt och skyddar mot markradon. För mer information se länk nedan till konstruktionslösningen.