isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Ene 6 - Klimatskalets energiprestanda och lufttäthet.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVERs isolering och produkter för lufttäthet och fuktsäkerhet bidrar på ett avgörande sätt till att minimera värmeförluster och säkerställa ett lufttätt klimatskal. 

Syfte

Stimulera till att åtgärder vidtas som minimerar värmeförluster och luftläckage genom klimatskalet.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

Designåtgärder

I byggnader med lager/verksamhetsområde och/eller utrymme/lastbrygga för varuleverans med fordon har alla designåtgärder nedan specificerats eller installerats för att minimera värmeförluster och luftläckage genom klimatskärmen i behandlade/klimatiserade utrymmen.

Prestandamätning i färdig byggnad

  1. Utöver ovanstående tryckprovas klimatskalets lufttäthet enligt SS-EN 13829. Luftläckaget får vara högst 0,4 l/s,Aomm2, vid 50 Pa. Aom är byggnadens omslutningsyta enligt definition i BBR. För att upptäcka eventuellt oönskat luftläckage genom klimatskalet, oönskade köldbryggor och brister i värmeisolering, genomförs en omfattande termografering av byggnadens klimatskal enligt SS-EN 13187.
  2. Eventuella identifierade brister rättas till och därefter genomförs en efterkontroll för att bekräfta att kriterierna är uppfyllda.
  3. Om integrerade fryslager finns, ska dessa testats och tas i drift enligt kriterierna för kylförvaring i BREEAM-indikator Man 1 (detta betyder inte att poäng i BREEAM-indikator Man 1 har erhållits).

 

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVERs isolering och produkter för lufttäthet och fuktsäkerhet bidrar på ett avgörande sätt till att minimera värmeförluster och säkerställa ett lufttätt klimatskal.
 

Det finns även produkter för att minska energiförluster från ventilationskanaler och rörledningar. ISOVERs bästa Premiumprodukt Fasadskiva 30 har ett lambdavärde på 0,030 W/m·°C. Detta är marknadens bästa för mineralull och öppnar unika möjligheter att bygga energieffektivt och öka boytan.