isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i BREEAM 2013 gällande kriteriet Ene 1 - Energianvändning.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
13 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Effektiv isolering från ISOVER bidrar till bidrar till en energieffektiv byggnad.

Syfte

Stimulera till att byggnader utformas så att energibehovet för värme, komfortkyla, varmvattenberedning och fastighetsdrift blir minimalt

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

  1. Antal poäng baseras på procentuell förbättring av byggnadens beräknade energiprestanda (BEPI), i kWh/m2Atemp enligt BBRs definition, förhållande till nuvarande energiregler (CSBEPI).
  2. Energiprestanda (BEPI), det vill säga levererad energi till byggnaden beräknas enligt Tolkning av bedömningskriterier (se manualen).
  3. Antal poäng baseras på procentuell förbättring enligt Tabell 13 som finns i BREEAM-SE manualen under kriteriet för Ene 1.

Redovisningskrav:

  • Beräkning av energianvändning mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen

Vårt bidrag till kriteriet

För att förbätta en byggnads energiprestanda spelar isoleringen och konstruktionens isolerförmåga en viktig roll.

Högpresterande glasullsprodukter från ISOVER ger med sin unikt goda isolerförmåga för mineralull möjligheten att förbättra prestandan i konstruktionen utan att behöva öka tjockleken.

ISOVER redovisar på sin hemsida bra lösningar för att uppnå en hög energiprestanda i en byggnad. Våra låglambdaprodukter i glasull bidrar till en rad konstruktionsfördelar.  

ISOVER kan erbjuda premiumprodukten ISOVER Fasadskiva 30 för utvändig isolering på lufttät stomme, produkten som har ett lambdavärde på 0,030 W/m*K, vilket är marknaden bästa för mineralull.

ISOVER har också produkter för lufttätning som kan medföra stora förbättringar.

ISOVER har även isolering för rör och kanaler som minskar oönskad värmeavgivning till inomhusluften, exempelvis cirkulationsförluster i värmesystem.