Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i BREEAM gällande Mat 7 - Robust konstruktion

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Våra hårda gipsskivor ger robusta konstruktioner och används lämpligen i väggar som utsätts för mycket stora belastningar.

Syfte

Stimulera till att skydda utsatta delar på ett tillfredsställande sätt både utom- och inomhus för att begränsa behovet av att ersätta material till ett minimum.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

  1. Områden i och runt byggnaden som trafikeras av fordon, vagnar och gående identifieras.
  2. Lämpliga skyddsåtgärder specificerats som förhindrar skador på grund av trafik på sårbara delar av byggnaden. Åtgärderna ska omfatta, men inte nödvändigtvis begränsas till:
    a. Skydd mot konsekvenser av mycket gångtrafik i huvudentréer, allmänna utrymmen och i passager (korridorer, hissar, trappor, dörrar etc.).
    b. Skydd mot fordonstrafik/vagnar som rör sig inomhus inom 1 m från invändiga byggnadsdelar i lager, leveransutrymmen, korridorer och kök.
    c. Skydda mot, eller förhindra påkörning med fordon som parkeras och manövreras inom 1 m från utvändig byggnadsfasad på parkeringsplatser, och inom 2 m på alla leveransplatser.

Redovisningskrav:

  • Specifikation och/eller projekteringshandlingar som bekräftar: Specificerade hållbarhets- och skyddsåtgärder mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc Habito är en extremt tuff gipsskiva och är mycket motståndskraftig mot slag och stötar. Gyproc Habito och Gyproc Robust är specielt lämpliga i offentliga miljöer som är utsatta för mekanisk påverkan, exempelvis skolor och sjuhus där extra robusta väggar är önskvära.

Aquaroc cementskiva är lämplig i miljöer utsatta för fukt med hårt mekaniskt slitage.

Gyproc Habito till extra robusta väggar

 

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Här kan du enkelt hitta de väggtyper som passar dina funktionskrav för t.ex. ljud, brand eller ytskikt. 

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...