Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i BREEAM gällande Mat 5 - Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Råmaterialleverantören, Saint-Gobain Placo Iberica, är miljöcertifierat enligt ISO 14 001.

Syfte

Stimulera till inköp av material till viktiga byggnadselement som är ansvarsfullt tillverkat och utvunnet.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

Bedömning av nybyggnad och större ombyggnad

 1. Upp till tre poäng kan erhållas om det finns bevis för att 80 % av relevanta material (se listan nedan) i vart och ett av följande byggnadselement, är anskaffade på ett ansvarsfullt sätt: 
  a. Byggnadsstomme
  b. Grund
  c. Mellanbjälklag
  d. Yttertak
  e. Ytterväggar
  f. Innerväggar
  g. Fundament/grundkonstruktion
  h. Trappa

Relevanta material

 • Mursten (inklusive tegel, klinker och andra keramiska)
 • Hartsbaserade material och metallkeramiska kompositer, inklusive glasfiberförstärkt plast och polymerputs
 • Betong (inklusive platsgjuten och prefabricerad, betongblock, keramik, murbruk, cementbaserad puts osv)
 • Glas
 • Plast och gummi (inklusive takmembran av EPDM, TPO, PVC och VET inklusive polymerputs)
 • Metaller (stål, aluminium etc)
 • Natursten, byggnadssten och skiffer
 • Trävirke, träkomposit och träpaneler (inklusive limträ, plywood, OSB, MDF, spånskivor och cementbundna spånskivor)
 • Gipsskivor och gips
 • Bituminösa material, såsom taktäckningsmembran och asfalt
 • Andra mineralbaserade material, inklusive fibercement och kalciumsilikat
 • Produkter med återvunnet material

*Observera att isoleringsmaterial, infästningar, lim och tillsatser undantas från bedömning.

2. Varje relevant material bedöms utifrån den certifieringsnivå och omfattning som materialleverantör eller tillverkare har uppnått (se ytterligare information; Tabell 21 och Tabell 22 i BREEAM manualen).

3. Använd verktyget för ansvarsfulla inköp och följ beräkningsmetoden som redovisas i Ytterligare information för bestämning av antalet erhållna poäng.

4. Eventuellt icke-certifierat trävirke som används och som kommer från godkänd producent, ingår inte i CITES-listan (se definition för trävirke avverkat på lagligt sätt).

Bedömning av endast inredning

 1. 1. Upp till två poäng kan erhållas om bevis presenteras på att 80 % av relevanta material (se listan nedan), i följande inredningselement, är inköpta på ett ansvarsfullt sätt:
  a. Trappor
  b. Fönster
  c. Utvändiga och invändiga dörrar
  d. Golvlister
  e. Panel
  f. Inventarier
  g. Lister
  h. All annan betydande användning

Relevanta material

 • Mursten (inklusive tegel, klinker och annan keramik)
 • Hartsbaserade material och metallkeramiska kompositer, inklusive glasfiberförstärkt plast och polymerputs
 • Betong (inklusive platsgjuten och prefabricerad, betongblock, keramik, murbruk, cementbaserad puts osv)
 • Glas
 • Plast och gummi (inklusive takmembran av EPDM, TPO, PVC och VET inklusive polymerputs)
 • Metaller (stål, aluminium etc)
 • Natursten, byggnadssten och skiffer
 • Trävirke, träkomposit och träpaneler (inklusive limträ, plywood, OSB, MDF, spånskivor och cementbundna spånskivor)
 • Gipsskivor och gips
 • Bituminösa material, såsom taktäckningsmembran och asfalt
 • Andra mineralbaserade material, inklusive fibercement och kalciumsilikat
 • Produkter med återvunnet material

2. För varje relevant material bedöms den certifieringsnivå och -omfattning som materialleverantör eller tillverkare har uppnått (se ytterligare information; Tabell 21 och Tabell 22 i BREEAM-manualen).

3. Verktyget för ansvarsfulla inköp används, och den beräkningsmetoden följs som redovisas i Ytterligare information för bestämning av antalet erhållna poäng.

4. Eventuellt icke-certifierat trävirke som används och som kommer från godkänd producent, ingår inte i CITES-listan (se definition för trävirke som är avverkat på lagligt sätt).

Kriterier för exemplarisk nivå

Nedan beskrivs exemplariska nivåerna för en innovationspoäng i denna BREEAM-indikator:

 1. Om, förutom ovan nämnda kriterier, 95 % av de material som ingår i relevanta byggnadselement, har köpts in på ett ansvarsfullt sätt.

Redovisningskrav:

 • Detaljer om det specificerade materialet.
 • Spårbarhetsnummer (CoC)och/eller BES6001 och/eller EMS-certifikat (EMAS/ISO14001) mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc har stort fokus på materialval och vill främja inköp av material som är ansvarsfullt tillverkade och utvunna. Vi arbetar kontinuerligt med miljö- och kvalitetsstrategiska frågor. Både Gyproc gipsfabrik och Saint-Gobains  Placo Iberica-gruva där naturgipset bryts är ISO 14001-certifierade.

Vi har fullständig miljödokumentation för våra produkter och system. Vi har EPD:er på mer än 90 % på vårt sortiment.

Gyproc har EPD:er på mer än 90 % av sortimentet

 

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier