Weber logo
Golvavjämning från Weber

Webers Industri- och Designgolv bidrar delvis till poäng i BREEAM gällande kriteriet Mat 7 - Robust konstruktion.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Stimulera till att skydda utsatta delar på ett tillfredsställande sätt både utom- och inomhus för att begränsa behovet av att ersätta material till ett minimum.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

  1. Områden i och runt byggnaden som trafikeras av fordon, vagnar och gående identifieras.
  2. Lämpliga skyddsåtgärder specificerats som förhindrar skador på grund av trafik på sårbara delar av byggnaden. Åtgärderna ska omfatta, men inte nödvändigtvis begränsas till:
    a. Skydd mot konsekvenser av mycket gångtrafik i huvudentréer, allmänna utrymmen och i passager (korridorer, hissar, trappor, dörrar etc.).
    b. Skydd mot fordonstrafik/vagnar som rör sig inomhus inom 1 m från invändiga byggnadsdelar i lager, leveransutrymmen, korridorer och kök.
    c. Skydda mot, eller förhindra påkörning med fordon som parkeras och manövreras inom 1 m från utvändig byggnadsfasad på parkeringsplatser, och inom 2 m på alla leveransplatser.

Redovisningskrav:

  • Specifikation och/eller projekteringshandlingar som bekräftar: Specificerade hållbarhets- och skyddsåtgärder mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Webers Industri- och Designgolv är robusta och har bra beständighet. De kan med fördel läggas på ytor med mycket gångtrafik eller truck-, vagn- och fordonstrafik.