Weber logo
Golvavjämning från Weber

Webers produkter och lösningar inom Golvavjämning bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Man 15 - Fuktsäkerhet

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Webers Screedry är en fuktindikator som gör det enkelt att veta när golvavjämningsmassan är tillräckligt torr. weberfloor Screedry gjuts in i avjämningsmassan.

Syfte

Förhindra framtida fuktproblem genom metodisk hantering av fuktsäkerhet under projektering och byggande.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

Första poängen

  1. Byggnaden utformas, planeras, projekteras och byggs enligt BBR Kap 6:5, det vill säga fuktkritiska konstruktioner identifieras och dokumenteras, kontrollplaner upprättas och genomförandet dokumenteras.
  2. Aktuella relevanta branschregler följs, till exempel Säker vatteninstallation.
  3. I fuktsäkerhetsarbetet används Bygga F eller motsvarande.
  4. Mätning av fukt i betong utförs enligt riktlinjerna från RBK (Rådet för Byggkompetens).

Andra poängen

  1. Första poängen har uppnåtts.
  2. En diplomerad fuktsakkunnig (byggherrens expert) anlitas och en fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens expert) har utsetts.

Redovisningskrav:

  • Fuktsäkerhetsdokumentation som visar hantering av fuktfrågor etc.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Webers Screedry är en fuktindikator som gör det enkelt att veta när golvavjämningsmassan är tillräckligt torr för att förses med ett ytskikt. weberfloor Screedry gjuts in i avjämningsmassan och visar med en mönsterskiftning när golvavjämningen torkat ut till rätt nivå.

Weber Leca Ventilerat Golv är fuktsäkert och har en snabb och kontrollerad uttorkning.

Weber har utfört omfattande och dokumenterade studier om fukt och emissioner i golvkonstruktioner. Kasein används inte i Webers produkter.

Webers avjämningsmassor är fuktskadestabila. Det betyder att avjämningsmassan inte behöver bytas ut vid en fuktskada utan den kan återanvändas och förses med nytt ytskikt efter uttorkning.

weberfloor screedryweberfloor screedry

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Datorprogram som bedömer uttorkningstider av webers avjämningsmassor.