sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Man 12 - Analys av livscykelkostnader, LCC.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Stimulera till val av byggnadsdelar som baseras på en ekonomisk analys utifrån livslängd. Den ska inkludera alla kostnader som kan relateras till byggnadsdelen under dess livstid.

Bedömningskriterier

Följande ska vara uppfyllt:

Första poängen

 1. LCC-analyser har genomförts på förslag som lagts fram under ”concept design/design development” eller motsvarande.
 2. LCC-analyserna baseras på förslag från ”concept design/design development” eller tidigare och inkluderar:
  a. Byggskede
  b. Drift - inklusive utrustning
  c. Underhåll – minst planerat underhåll, utbyte, reparation, rengöring och förvaltningskostnader.
  d. Rivning
 3. LCC-analyser sker för 25 eller 30 år (om tillämpligt) och för 60 år, redovisade som diskonterat realt kassaflöde.
 4. Minst två av följande byggnadsdelar ska analyseras på strategisk- och systemnivå (se figur 6, ISO 15686-5:2008, Buildings and Constructed assets):
  a. Stomme
  b. Klimatskal
  c. Tekniska installationer
  d. Ytskikt
  *De lösningar väljs som bäst uppfyller prestandakraven för byggnaden.
   
 5. Alternativ med lägst diskonterat realt kassaflöde, LCC under perioden föredras och dessa resulterat i minst ett av följande:
  a. Lägst energianvändning under byggnadens driftstid (i förhållande till jämförbara alternativ)
  b. Minskning av underhållsbehov/frekvens
  c. Längre bytesintervaller för installationstekniska system eller byggnadskonstruktioner
  d. Rivning och återvinning eller återanvändning av byggnadsdelar
 6. Modellen uppdateras senast i detaljskedet eller motsvarande.

Andra poängen

 1. Första poängen har uppnåtts.
 2. Resultaten från förstudien har implementerats i handlingar, utformning och i färdig byggnad.

Redovisningskrav:

 • Kopia av LCC-analysen
 • Skriftlig försäkran från projekteringsgruppen som bekräftar: Det rekommenderade alternativet mm.

 

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till krieriet

När man tar livscykelkostnaderna för en byggnad under övervägande, påverkar SageGlass inte bara byggkostnaderna, utan också drift- och underhållskostnaderna. Glaset tonas automatiskt ner eller upp för att hantera dagsljus och värme och kräver inte några extra persienner eller gardiner. Genom att dra ner på en byggnads toppkyllast reducerar SageGlass driftskostnaderna för värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC).

SageGlass elektrokromatiska glas kräver inget speciellt underhåll. Rengöring sker med samma glasrengöringsmedel som används till konventionella glasrutor.

Visste du det här?

SageGlass har ofta ett jämförbart eller t.o.m. lägre pris än konventionella glas om man ser till totala livscykelkostnaden. Traditionella metoder för att hantera solljus innebär att kostnaderna snabbt ökar. Med traditionella lågemissionsglas måste man räkna med:

 • Markiser/persienner (plus installation och underhåll)
 • Utvändiga markiser (plus transport och installation)
 • Mer omfattande system för värme, ventilation och luftkonditionering
 • Större energiåtgång
 • Belysnings- och kyllösningar
 • Kostnader för toppbelastning

Med SageGlass behöver man bara räkna med SageGlass, inget annat.

SageGlass fully glazed facade