sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Inn 1 - Innovation.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 10 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

SageGlass är resultatet av 25 års nyskapande forskning inom dynamiskt glas med tunna lager. Detta dynamiska glas som skyddas av mer än 500 internationella patent utnyttjar en unik teknik för att välja de bästa nivåerna av naturligt ljus och minskar mängden energi som krävs för luftkonditionering, uppvärmning och belysning.

Syfte

Ge ytterligare bekräftelse av innovativ upphandlingsstrategi, designfunktion, förvaltningsprocess eller teknisk utveckling när det gäller hållbarhet, utöver den nivå som belönas i aktuella BREEAM-indikatorer.

Bedömningskriterier

Upp till 10 poäng kan erhållas genom att uppfylla exemplarisk nivå i befintliga BREEAM-avsnitt. Nedan redovisas de BREEAM-indikatorer med definierade krav för exemplarisk nivå:

 • Man 3 Byggarbetsplatsens påverkan
 • Hea 1 Dagsljus
 • Hea 9 Flyktiga organiska föreningar (Volatile Organic Compounds, VOC)
 • Hea 14 Mindre kontorsutrymme i handel och industri
 • Ene 5 Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp
 • Tra 3 Alternativa transportsätt
 • Wat 2 Vattenmätare
 • Mat 1 Materialval utifrån livscykelperspektiv
 • Mat 5 Materialval utifrån ansvarsfull utvinning och tillverkning
 • Wst 1 Avfallshantering på byggarbetsplatsen
 • Pol 4 NOx-utsläpp från värmekälla

 

För ytterligare information om bedömningskriterier, hänvisas till respektive BREEAM-indikator. Vänligen se BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

SageGlass är en tillgång för att uppnå exemplariska prestandanivåer i fråga om:

 • Minskat miljöavtryck tack vare minskat energibehov, mindre system för värme, ventilation och luftkonditionering samt mindre effektbehov för olika utrustningar.
 • Mindre rengöring och underhåll tack vare att det inte finns några markissystem eller rörliga delar i SageGlass-systemet.
 • Mindre skador på inredningsmaterial (mattor, väggbeklädnader, värdefull konst, osv.) samt följaktligen lägre utbytesfrekvens tack vare att SageGlass blockerar 98% av solstrålarna som orsakar blekning.
 • Bättre välbefinnande och komfort för de boende i byggnaden - och utan högre energikostnader. SageGlassystemet omfattar avancerade verktyg för att hantera dagsljus, bländande sken, värmekomfort samt energiåtgång på samma gång. Styrningen kan ske automatiskt, med manuell frikoppling eller helt manuellt.

Dessutom innebär SageGlass dynamiska glassystem en revolutionerande teknik som är resultatet av mer än 25 års innovativ forskning. Det är således en given kandidat till en utmärkelse för godkänd uppfinning.

man woman working shade

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

sageglass_logo

Föreställ dig SageGlass realistiska estetik jämfört med andra glassystem och dess inverkan på inomhusklimatet under hela året.