sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Hea 3 – Bländningskontroll.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

SageGlass är ett av det mest kostnadseffektiva sätten att kontrollera solljuset och filtrera bort besvärande bländande sken samtidigt som en förbindelse med utomhusmiljön bibehålls.

Syfte

Att reducera problem associerade med bländning i vistelseutrymmen med lämpligt bländningsskydd och möjlighet att styra dessa.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

1. Brukarstyrda bländningsskydd ska finnas för alla fönster, glaspartier och takfönster i alla relevanta utrymmen i byggnaden (alla utrymmen i byggnaden där det finns, eller kommer att finnas arbetsplatser eller arbetsbänkar, skrivbord eller där arbete kommer utföras eller visuella hjälpmedel användas).

Om det i den bedömda byggnaden finns kontorslokaler som är totalt < 500m2, bedöms inte dessa i denna BREEAM-indikator utan ingår i Hea 14.

 

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Tack vare den variabla toningen gör SageGlass att man kan njuta av solljusets alla fördelar och slippa nackdelarna (så som bländande ljus och högre energiåtgång). Produkten kan tonas ned till mindre än 1 % synlig ljustransmission. Denna toningsnivå blockerar 99 % av det bländande ljuset och de boende skyddas från sådant ljus samtidigt som de fortfarande kan njuta av utsikten.

SageGlass clear state

 

SageGlass tinted state

 

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

sageglass_logo

Föreställ dig SageGlass realistiska estetik jämfört med andra glassystem och dess inverkan på inomhusklimatet under hela året.