sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Hea 2 – Utblick

 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Genom att använda glas som tonas automatiskt eller vid behov, men som hela tiden är transparent (från 1 % synligt ljus vid helt nedtonat läge till 60 % synligt ljusinsläpp vid helt klart läge, kan de boende njuta av utomhusmiljön oavsett väderförhållanden och utan persienner eller markiser).

Syfte

Brukare ska kunna ställa om ögonen från arbete på nära håll till att njuta av en utsikt, för att minska risken för att anstränga ögonen och för att bryta monotonin i inomhusmiljön.

Bedömningskriterier

Relevanta utrymmen i byggnaden finns inom 7 m från vägg med fönster eller från en permanent öppning som ger tillfredsställande utblick, där fönster/öppningar är ≥ 20 % av invändig väggs totala area.

Med tillfredsställande utblick menas en ideal utblick genom ett ytterväggsfönster mot landskap eller byggnader (istället för endast himmel) i ögonhöjd för en sittande person (1,2 – 1,3 m) i relevanta utrymmen. Utblick till innergård eller atrium uppfyller kriterierna om avståndet från öppningen till den bortre väggen i innergården/atriet är minst 10 m (för att ögonen ska fokusera). Kriteriet för utblick motsvarar inte utblick inomhus tvärs över ett rum som troligtvis kommer att blockeras av innerväggar, arkivskåp osv.

 

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

SageGlass gör att mer glas kan användas för att åstadkomma en direkt siktlinje till utomhusmiljön från bebodda utrymmen utan att kompromissa med energiåtgång och komfort. Dessutom är SageGlass hela tiden transparent, också i sitt mörkaste läge, varför brukarna alltid kan njuta av utsikten genom glaset och ha en förbindelse med utsidan - till skillnad från då persienner och markiser används.

SageGlass tinted state

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

sageglass_logo

Föreställ dig SageGlass realistiska estetik jämfört med andra glassystem och dess inverkan på inomhusklimatet under hela året.