sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Hea 13 - Ljudmiljö

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

SageGlass är lika mångsidigt som dynamiskt - det kan enkelt och utan problem blandas med många olika glasvarianter för att uppfylla tillämpliga akustiknormer.

Syfte

Säkerställa att ljudmiljön i byggnaden uppfyller lämplig nivå efter dess ändamål.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

En poäng

  1. Alla akustiska parametrar uppfyller ljudklass C enligt SS 25268:2007
  2. Före färdigställande ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig för att säkerställa att kraven uppfylls i alla relevanta utrymmen. Om kraven inte är uppfyllda, ska erforderliga åtgärder genomföras före överlämnandet.

Två poäng

  1. Alla akustiska parametrar uppfyller ljudklass B enligt SS 25268:2007
  2.  Före färdigställande ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig för att säkerställa att kraven uppfylls i alla relevanta utrymmen. Om kraven inte är uppfyllda, ska erforderliga åtgärder genomföras före överlämnandet.

Redovisningskrav:

Kopia av specifikation eller ljudsakkunnigs bedömningar av att:

  • Erforderliga ljudklass enligt standarden är uppfylld inklusive erforderliga redovisningar av beräkningar och mätningar mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Varje gång ett nytt utrymme ska utformas eller renoveras är det viktigt att ta med akustikfaktorn i beräkningen. Oönskat buller kan påverka användarnas hälsa negativt och kan leda till minskat välbefinnande. För att minska utvändigt buller, finns SageGlass i både två- och treglasutförande. Ljudisoleringsegenskaperna kan också förbättras genom att kombinera två glasrutor med olika tjocklek eller genom tillägg av ett särskilt akustiklaminat. För bästa resultat bör en lufttät ram av hög kvalitet användas.

Dessutom ersätter det tysta SageGlass persienner och mekaniska markiser som är en aktiv källa till buller.

Woman relaxed