sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Ene 1 - Energianvändning.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
13 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Tack vare sina dynamiska egenskaper minimerar SageGlass energibehovet genom att minska värmeförbrukningen på vintern, luftkonditioneringen på sommaren samt elbelysningen under hela året.

Syfte

Stimulera till att byggnader utformas så att energibehovet för värme, komfortkyla, varmvattenberedning och fastighetsdrift blir minimalt

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

  1. Antal poäng baseras på procentuell förbättring av byggnadens beräknade energiprestanda (BEPI), i kWh/m2Atemp enligt BBRs definition, förhållande till nuvarande energiregler (CSBEPI).
  2. Energiprestanda (BEPI), det vill säga levererad energi till byggnaden beräknas enligt Tolkning av bedömningskriterier (se manualen).
  3. Antal poäng baseras på procentuell förbättring enligt Tabell 13 som finns i BREEAM-SE manualen under kriteriet för Ene 1.

Redovisningskrav:

  • Beräkning av energianvändning mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen

Vårt bidrag till kriteriet

Under sommaren kan en blockering av solljuset minska belastningen på byggnadens klimatsystem. Å andra sidan kan intag av solljus under vintern minska den energi som går åt för att värma upp byggnaden. På så sätt kan årstidernas variation i kombination med dagsljuskontroll säkerställa optimala energiprestanda för glasfasaden med SageGlass-rutor.

Visste du det här?

Att kunna hantera värmeförluster med hjälp av effektiva fönster, innebär en genomsnittlig besparing på 20 % av energikostnaderna, samtidigt som kallraseffekten minskar.

man woman working shade