Saint-logo
Design- och inredningsglas från Saint-Gobain Glass

Design- och Inredningsglas från Glassolutions bidrar till poäng i BREEAM-SE 13 gällande Wst 2 – Återvunnet fyllnadsmaterial

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Uppmuntra användning av återvunna och sekundära fyllnadsmaterial för att minska efterfrågan av jungfruligt material.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

1. Specificerad mängd återvunnet och sekundärt fyllnadsmaterial är större än 25 % (vikt eller volym) av total mängd högkvalitativt fyllnadsmaterial som används för byggnaden. Sådant fyllnadsmaterial kan vara ANTINGEN

  • a. hämtat från platsen ELLER
  • b. hämtat från en plats för bearbetning av avfall på ett avstånd lika med eller kortare än till den plats där råmaterial kunde ha hämtats ELLER
  • c. Hämtat på en plats för avfallsbearbetning inom en radie på högst eller lika med 30 km från byggarbetsplatsen. Källa är huvudsakligen byggnation, rivning eller schaktning - inklusive vägplanläggning.
  • d. Sekundärt fyllnadsmaterial erhållet från icke-byggande postkonsumtion eller postindustriella restprodukter.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Eftersom återvunnet glas betraktas som ett sekundärmaterial spelar glasavfall en viktig roll för att minska vårt behov av råmaterial från naturen.

I genomsnitt 30 % av den totala vikten hos en glasruta som Saint-Gobain tillverkar består av internt glasavfall (krossat glas från glastillverkningen som har återförts till den ursprungliga processen) och glasavfall återvunnet före konsumentledet (glasskrot inköpt från glasbearbetningsföretag innan slutprodukten används). 

Visste du det här?

Om man använder 1 ton glasavfall sparar man 1,2 ton råvaror, däribland 850 kilo sand.

 

recycling-cullet

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

I två länder, Frankrike och Storbritannien, utvecklas nya anläggningar för att återvinna innehållet vid livscykelns slut.