Saint-logo
Design- och inredningsglas från Saint-Gobain Glass

Design- och Inredningsglas från Glassolutions bidrar till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande Inn 1 - Innovation

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 10 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Forskning och innovation är själva hjärtat i Saint-Gobains företagsstrategi. 2017 rankades koncernen för sjätte året i rad bland världens 100 främsta innovatörer. Tack vare koncernens ekoinnovationspolicy arbetar Saint-Gobain också med utveckling av innovativa glaslösningar som bidrar till att minska byggnaders och infrastrukturers miljöpåverkan under deras hela livscykel och samtidigt öka de boendes välbefinnande.

Syfte

Ge ytterligare bekräftelse av innovativ upphandlingsstrategi, designfunktion, förvaltningsprocess eller teknisk utveckling när det gäller hållbarhet, utöver den nivå som belönas i aktuella BREEAM-indikatorer.

Bedömningskriterier

Upp till 10 poäng kan erhållas genom att uppfylla exemplarisk nivå i befintliga BREEAM-avsnitt. Nedan redovisas de BREEAM-indikatorer med definierade krav för exemplarisk nivå:

 • Man 3 Byggarbetsplatsens påverkan
 • Hea 1 Dagsljus
 • Hea 9 Flyktiga organiska föreningar (Volatile Organic Compounds, VOC)
 • Hea 14 Mindre kontorsutrymme i handel och industri
 • Ene 5 Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp
 • Tra 3 Alternativa transportsätt
 • Wat 2 Vattenmätare
 • Mat 1 Materialval utifrån livscykelperspektiv
 • Mat 5 Materialval utifrån ansvarsfull utvinning och tillverkning
 • Wst 1 Avfallshantering på byggarbetsplatsen
 • Pol 4 NOx-utsläpp från värmekälla

 

För ytterligare information om bedömningskriterier, hänvisas till respektive BREEAM-indikator. Vänligen se BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Innovation är en central del av Saint-Gobains strategi och vi utnyttjar den mest avancerade tekniken för att utveckla lösningar som höjer komforten och välbefinnandet hos slutanvändarna.

Här följer några exempel från de två senaste åren på Saint-Gobains innovationer för förbättrad komfort och hållbarhet hos byggnader:

 

 • SGG MIRALITE PURE, en spegel som förenar en oöverträffad kvalitetsnivå med unika miljöegenskaper tack vare dess vattenbaserade skyddsfärg och en sammansättning utan tillsatt bly. Detta tekniska genombrott medför bättre arbetsförhållanden, skyddar välbefinnandet och hälsan och har en så gott som obefintlig VOC-halt.
 • CLIP-IN SILENCE DOORS, ett dörrsystem på gångjärn och tappar som garanterar optimal ljudisolering och som har häpnadsväckande ljudegenskaper, upp till 42 dB dämpning vid användning i mellanväggar.
 • Digitalt tryck på glas: Traditionella glasprodukter kan nu levereras med högkvalitativt tryck av logotyper, skyltar, bilder och mönster (PICTUREit, VIEWGLASS, My DecoPrint, Crea-Lite).
   
  Saint-Gobains glasprodukter kan också vara en tillgång för att uppnå fördelar som t.ex.:
 • Ergonomisk strategi: att främja hälsosamt, bekvämt och produktivt arbete genom att utforma arbetsplatsen så att den är anpassad till dem som använder den. Tack vare sin genomskinlighet skänker glas, när det används som skiljevägg, komfort, produktivitet och välbefinnande åt de boende.
 • Miljömässigt fördelaktiga ytskikt och inredningar. Eftersom speglar (SGG MIRALITE REVOLUTION och SGG MIRALITE PURE) eller lackerat glas (SGG PLANILAQUE EVOLUTION/DECOLAQUE) kan användas i möbler och bidra till deras miljövänlighet tack vare vår ekoinnovationsprocess, som är baserad på livscykelanalysen av våra produkter.

 

  hand-sun